INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 3:52:59
Home » ไทยประกันชีวิต » ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล พี.เอ.โบรกเกน โบน ไทยประกันชีวิต\"you

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล พี.เอ.โบรกเกน โบน ไทยประกันชีวิต

2010/09/29 1526👁️‍🗨️

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล พี.เอ.โบรกเกน โบน ไทยประกันชีวิต
ปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าวัยอื่น เนื่องจากภาวะความเสื่อมโดยเฉพาะสายตา ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตกหกล้มได้ง่าย หรือหลายครั้งเกิดเหตุ ไฟไหม้น้ำร้อนลวก พบว่า กระดูกที่แตกหักแล้ว พบได้ง่ายคือ กระดูกข้อมือและกระดูกสะโพก ซึ่งต้องใช้เวลาพักฟื้นนาน และจากสถิติพบว่าประมาณ 50 % จะมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

เพราะเราเข้าใจถึงผลกระทบจากปัญหาจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับ “บุคคลอันเป็นที่รัก” เพื่อเพิ่มความอบอุ่นใจให้คุณมากยิ่งขึ้น บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด จึงเสนอความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล พี.เอ. โบรกเกน โบน ( P.A. Broken Bone ) ซึ่งคุ้มครองกระดูกแตกหัก การไหม้ และน้ำร้อนลวก แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งบริษัทฯ มอบความคุ้มครองการเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชย

หมายเหตุ

– บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
– * ต่ออายุกรมธรรม์อัตโนมัติถึงอายุ 75 ปี
– ** เบี้ยประกันภัยรายเดือนเรียกเก็บครั้งแรก 1 งวด
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองกระดูกแตกหัก P.A. Broken Bone
มอบความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมลอบทำร้าย พร้อมเพิ่มคุณค่าด้วยวงเงินรักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ต่อครั้งสูงสุดถึง 60,000 บาท และเงินชดเชยพิเศษที่จ่ายให้ตามสัดส่วน ในกรณี กระดูกแตกหัก การไหม้และน้ำร้อนลวก พร้อมรับสิทธิพิเศษเพิ่ม บริการ เสริม Roadside Services & Hotel Network ซึ่งจะช่วยให้คุณเดินทางได้อย่างอุ่นใจตลอดการเดินทาง

อุ่นใจได้ด้วยวงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุ
ไม่ ว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อใด คุณก็อุ่นใจได้ด้วยวงเงินคุ้มครองที่บริษัทยินดีจ่ายเพื่อทดแทนความบาดเจ็บ และความสูญเสียที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น และความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นสุดผลบังคับ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่า ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การสูญเสียมือและเท้า หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า และรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งาน โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายได้

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow