INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 4:25:35
Home » ประกันภัยป้ายโฆษณา สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย) » ประกันภัยป้ายโฆษณา – สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย)\"you

ประกันภัยป้ายโฆษณา – สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย)

2011/09/13 1755👁️‍🗨️

ประกันภัยป้ายโฆษณา – สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย)

ประกันภัยป้ายโฆษณา
คุ้มครองแผ่นป้ายโฆษณาที่ติดตั้งอยู่บนถนนหรือตึกสูง ซึ่งได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ และภัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย คนในครอบครัวหรือลูกจ้างที่กำลังทำงาน ในกรณีได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหายอันมีสาเหตุจากป้ายโฆษณานั้น

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow