INSURANCETHAI.NET
Sun 24/10/2021 7:51:01
Home » ประกันภัยป้ายโฆษณา สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย) » ประกันภัยป้ายโฆษณา – สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย)\"you

ประกันภัยป้ายโฆษณา – สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย)

2011/09/13

ประกันภัยป้ายโฆษณา – สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย)

ประกันภัยป้ายโฆษณา
คุ้มครองแผ่นป้ายโฆษณาที่ติดตั้งอยู่บนถนนหรือตึกสูง ซึ่งได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ และภัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย คนในครอบครัวหรือลูกจ้างที่กำลังทำงาน ในกรณีได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหายอันมีสาเหตุจากป้ายโฆษณานั้น

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow