INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 15:23:00
Home » Uncategorized » ประกันไม่จ่าย ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ!\"you

ประกันไม่จ่าย ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ!

2021/03/01 596👁️‍🗨️

ทำประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุให้พี่สาว อายุ 61 ปี ส่งเบี้ยประกันชีวิตปีละ 20,000 บาท ประกันอุบัติเหตุปีละ 9,000 บาท แต่อุบัติเหตุไม่ได้ค่ารักษาพยาบาล เป็นการประกันปีต่อปีต่อมาพี่สาวเกิดอุบัติเหตุล้มฟาดกับพื้นห้องน้ำ เข้าข่ายที่เอาประกันไว้ คือ ไม่เสียชีวิต แต่ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง ล้มข้างซ้าย แต่แขนข้างขวาไม่มีเรี่ยวแรงเป็นอัมพาต ขาข้างขากระดิกนิ้วได้แต่ยืน เดิน ไม่ได้ ช่วยเหลือตัวไม่ได้ คนไข้เกิดอุบัติเหตุได้ประมาณ 3-4 เดือน ก็ทวงถามไปทางประกันชีวิตกรุงไทย แอ็กซ่า แต่บริษัทไม่ยอมจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิง ประกันต้องจ่ายสินไหมให้ 4 ล้านบาท และต้องรอดูอาการ 52 สัปดาห์ ตอนนี้เลยเวลามาเกือบ 6 เดือนแล้วทางบริษัทประกันชีวิตฯ บอกว่า บริษัทมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ไม่อาจพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ท่านได้ เนื่องจากปรากฏหลักฐานก่อนการขอเอาประกันภัยนั้น ผู้เอาประกันภัยมิได้แถลงไว้ ซึ่งการที่ผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ก่อนขอเอาประกัน และมีการรักษาโรคเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง เบาหวาน ฉะนั้น ทางบริษัทจึงขอบอกล้างประกันชีวิตกับผู้ทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ตอนนี้พี่สาวอยู่จังหวัดเชียงใหม่ ไปรักษาตัวที่บ้าน

ทำไมประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ จึงไม่ทำการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ชี้แจงว่า ผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายนี้ มีจำนวนเงินเอาประกันภัย 4 ล้านบาท เริ่มมีผลบังคับเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2553 กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นกรมธรรม์ที่คุ้มครองเฉพาะการบาดเจ็บ สูญเสีย หรือทุพพลภาพ อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น และกรมธรรม์ประกันชีวิตอีกฉบับ จำนวนเงินเอาประกันภัย 350,000 บาท เริ่มมีผลบังคับเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ต่อมาผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยสาเหตุตามรายงานแพทย์ “สมองขาดเลือด เนื้อสมองตายในสมองส่วนแบซอล และเวนตริเคิล ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และเบาหวาน” เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ที่โรงพยาบาลช้างเผือก จากการพิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆ การเจ็บป่วยในครั้งนี้ มิได้เกิดจากอุบัติเหตุโดยตรง ตามรายงานแพทย์ และขณะขอทำประกันชีวิตนั้น ผู้เอาประกันภัยได้แถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ว่า ท่านไม่เคยเป็น หรือเคยถูกบอกว่าเป็น และเคยได้รับการรักษา หรือเคยปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับโรคดังนี้ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคกระดูก และโรคกล้ามเนื้อ โรคตา และภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่ความเป็นจริง ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการตรวจรักษา ตามข้อมูลการรักษาพยาบาล ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการรักษาด้วยโรคตามที่บริษัทได้สอบถามในใบคำขอเอาประกันภัยมาตั้งแต่ปี 2548 และทำการรักษาต่อเนื่องมาโดยตลอด เป็นเหตุให้บริษัทพิจารณารับประกันภัยชีวิตของผู้เอาประกันภัยรายนี้โดยสำคัญผิด หากบริษัทได้รับทราบข้อความจริงดังกล่าวก่อนจะไม่รับประกันภัยชีวิตอย่างแน่นอน บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ยืนยันว่า ประกันภัยชีวิตของคุณ “ตกเป็นโมฆียะ” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 การพิจารณาบอกล้างสัญญาจึงเป็นการชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามเงี่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยชีวิตทุกประการ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow