INSURANCETHAI.NET
Tue 16/04/2024 2:38:20
Home » Uncategorized » บังคับตัวแทนนายหน้าอบรมความรู้ก่อนต่อใบอนุญาตเจตนาดีแต่วิธีการยังไม่ใช่\"you

บังคับตัวแทนนายหน้าอบรมความรู้ก่อนต่อใบอนุญาตเจตนาดีแต่วิธีการยังไม่ใช่

2022/07/01 922👁️‍🗨️

ในการต่อใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดเช่นแพทย์วิศวกรทนายความ กำหนดให้ต้องมีการอบรมตามเกณฑ์ต่างๆแล้วจึงสามารถต่อใบอนุญาตได้ ระยะหลังนี้พบว่าในบางสายงานไม่ได้บังคับให้ต้องอบรมอาจจะใจดีหรือมองว่าทำให้บุคลากรเสียเวลา ในความเป็นจริงการอบรมเพิ่มความรู้เป็นสิ่งที่ดีจะขอกล่าวถึงการอบรมต่อใบอนุญาตของตัวแทนนายหน้าประกันภัยซึ่งจะมีทั้งสายประกันชีวิตและประกันวินาศภัย แต่สิ่งที่ได้มานั้นไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้แถมยังเป็นการสร้างภาระ

การที่ตัวแทนนายหน้าประกันภัยไม่หาความรู้เพิ่มเติมเข้ามาย่อมทำให้ตามข้อมูลไม่ทันอันอาจจะส่งผลเสียถึงธุรกิจของตัวเองและส่งผลถึงตัวของลูกค้าอีกด้วย ในที่สุดแล้วตัวแทนนายหน้าเหล่านั้นก็ต้องตายจากอาชีพไป หากทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ตัวแทนนายหน้าประกันภัยที่พัฒนาตัวเองสามารถที่จะหาความรู้ได้ด้วยตัวเองซึ่งในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งที่ง่ายใดมากบนโลกอินเตอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งการขอข้อมูลความรู้ต่างๆจากบริษัทประกันที่ตัวเองมีคอนแทคอยู่มาทำการศึกษาอัพเดทความรู้ก็สามารถทำได้ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องไปบังคับ

หากการบังคับยัดเยียดข้อมูลความรู้ทำให้คนประสบความสำเร็จได้ โลกที่เราอยู่ทุกวันนี้คงพัฒนาไปไกลกว่านี้เป็นหมื่นเท่าแล้ว เราสามารถบังคับให้คนทุกคนมีความรู้เพิ่มขึ้นตามที่เราต้องการได้เหรอ? ถ้าหากทำได้ประเทศไทยเราคงจะเป็นมหาอำนาจของโลกไปแล้วเนื่องจากว่าเราสามารถทำสิ่งนี้ได้กับประชาชน

แนวคิดที่ดีกว่านี้อาจทำได้โดยการสร้างแรงจูงใจ หน่วยงานที่ควบคุมดูแลประกันภัยทั้งระบบหรือคปภก็ควรต้องสร้างแผนการเรียนรู้คอร์สอบรมต่างๆขึ้นมาคุณจะสร้างซักร้อยสักพันหรือเป็นหมื่นคอร์สก็แล้วแต่และเมื่อตัวแทนนายหน้าประกันภัยเหล่านั้นเห็นถึงประโยชน์ก็จะเข้าไปอบรมและได้ความรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆโดยไม่ต้องบังคับ

สิ่งที่จะได้จากการอบรมแต่ละหลักสูตรคือ certificate ซึ่งสามารถจะใช้ในการยืนยันได้อีกด้วยว่าเรียนมาแล้วกี่หลักสูตรหลักสูตรอะไรบ้างสิ่งนี้ต่างหากที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น หากคปภเจ้าหน้าที่ผ่านมาอ่านบทความนี้โปรดนำแนวคิดดังกล่าวไปเพื่อพัฒนาโครงการประกันภัยเพื่อให้พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพไร้ซึ่งการบังคับ

นายหน้าประกันภัยอบรม 50 ชั่วโมงแต่หากคุณจบปริญญาโทจบลงเพียงแค่ 15 ชั่วโมงคำถามคือคนที่จบปริญญาโทนั้นมีความรู้ด้านประกันภัยมากกว่าคนที่จบปริญญาตรีหรืออย่างไร? คุณจะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์บางอย่างที่ตั้งขึ้นมานั้นไม่สมเหตุสมผล

ตัวแทน/นายหน้า ประกันภัย สร้างปัญหาอะไร?

 • โกงเงินลูกค้า (ผู้เอาประกัน)
  อาจแก้โดยให้ลูกค้า โอนเงินเข้าบริษัทประกันภัยเท่านั้น แต่ก็เคยเจอว่า ตัวแทน/นายหน้า เอาสำเนาเช็คที่ลูกค้าส่งให้ ส่งต่อบริษัทโดยจ่ายกรมธรรม์อื่น (ตัวแทน/นายหน้า หมุนเงิน) การกระทำดังกล่าวถือว่าทุจริต ควรอย่างยิ่งที่จะถูกลงโทษจากบริษัทประกันภัย และ/หรือ คปภ ไล่ออก/ภาคทันฑ์ ดำเนินคดี และ บริษัทประกันและ คปภ ต้องมีช่องทางสำหรับเรื่องดังกล่าว เพื่อรองรับการแจ้งเรื่องจากลูกค้า และ ขึ้นรายชื่อบนเว็บไซต์ ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ
 • ขายประกันภัยผิดเงื่อนไข หรือ หลอกขายประกัน ให้ข้อมูลผิด
  ควรถูกลงโทษจากบริษัทประกันภัย และ/หรือ คปภ และ บริษัทประกันและ คปภ ต้องมีช่องทางสำหรับเรื่องดังกล่าว เพื่อรองรับการแจ้งเรื่องจากลูกค้า กรณีไม่มีความรู้เพียงพอ ให้อบรมใหม่ในเรื่องนั้นๆ
 • ไม่บริการลูกค้า(ผู้เอาประกัน)
  บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณา โดยดูข้อมูลหลักฐาน

บริษัทประกันภัยสร้างปัญหาอะไร?

 • ปัญหาต่อลูกค้า
  โกง / ประวิงการจ่ายสินไหม / ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเอาเปรียบลูกค้า / ไม่บริการ / ติดต่อไม่ได้ ติดต่อยาก
 • ปัญหาต่อ ตัวแทน/นายหน้า
  ถูกกลั่นแกล้ง ถูกเอารัดเอาเปรียบ

เราไม่สามารถบังคับให้ใครประสบความสำเร็จ หรือ เป็นคนดีได้หรอก ที่ทำได้คือ ใช้กฏหมายควบคุม ให้อยู่ในระบบระเบียบไม่ให้สร้างความเดือดร้อน ส่วนใครจะให้ชีวิตการงานดี ก็ขึ้นอยู่กับการขวนขวาย คปภ เพียงสนับสนุน ไม่ใช่ บังคับ อาจจะสร้างหลักสูตรกลางขึ้นมา ให้ตัวแทน/นายหน้า เรียน แล้วออก certificate online จะมีสักพันคอร์สก็ออกมา ตัวแทนนายหน้าได้เรียนผ่าน ก็จะเป็น คุณวุฒิ ติดตัว และใส่ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ เพื่อคนซื้อประกันจะได้ตรวจสอบได้ ว่า ตัวแทนนายหน้าคนที่มาขายเสนอขาย มีผ่านหลักสูตรมากี่หลักสูตร ทั้งหมดมีกี่หลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับประกัน ควรเปิดเผยต่อสาธารณะ ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ มีโอกาสเรียนรู้ เช่นนี้ แล้ว ตัวแทนนายหน้าที่ความรู้ไม่มี จะไม่สามารถอยู่ได้ในอาขีพ และตายจากอาชีพไปเอง ด้วยตัวของเขาเอง

สิ่งที่น่าสนอย่างหนึ่งคือ การต่อใบอนุญาตนั้น ควรเป็นไปในทิศทางการได้รับสัมภาษณ์ผ่านจาก ชุดกรรมการที่ตั้งขึ้นโดย คปภ เพื่อ ดูว่า ตัวแทนนายหน้า รายนั้นๆ มีทัศนคติในด้านต่างๆอย่างไร และ ที่สำคัญ ระบบข้อมูลที่ทำความผิดเอาไว้ จากการร้องเรียนของผู้เอาประกัน (โกง/ขายผิดเงื่อนไข ฯลฯ ) ก็จะถูกนำมาใช้ เพื่อประเมินการต่อใบอนุญาต ไม่ใช่ บังคับให้อบรม อบไปเรื่อยๆ มันไม่สามารถแก้ได้ ไม่สามารถป้องกันได้ ไม่ว่าจะระบบ LMS / online meeting / หรือ ไปนั่งอบรมอยู่ในห้อง (บางคนก็นั่งหลับ สลึมสลือ ก็รู้ๆกันอยู่ คงไม่ต้องพูดมาก) และ อีกอย่างหนึ่ง คุณลองคิดดูว่า ตัวแทนนายหน้า อายุเยอะ 60 70 80 คุณจะให้ไปนั่งอบรม!

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow