INSURANCETHAI.NET
Sat 23/10/2021 7:48:04
Home » ประกันรถยนต์(สินค้า) ฟีนิกซ์ประกันภัย » ประกันรถแทกซี่ประเภท3 – ฟีนิกซ์\"you

ประกันรถแทกซี่ประเภท3 – ฟีนิกซ์

2012/06/23

ประกันภัยรถรับจ้างสารธารณะ (TAXI ประเภท 3)

+ เงื่อนไขการรับประกัน
1. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นอัตราคงที่ ไม่พิจารณาให้ส่วนลดประวัติ
2. อัตราเบี้ยประกันภัยคุ้มครอง 1 ปี ไม่พิจารณาการประกันภัยระยะสั้น
3. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย ภาคบังคับ
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow