INSURANCETHAI.NET
Sat 28/11/2020 17:07:04
Home » ประกันรถยนต์(สินค้า) ฟีนิกซ์ประกันภัย » ประกันรถแทกซี่ประเภท3 – ฟีนิกซ์\"you

ประกันรถแทกซี่ประเภท3 – ฟีนิกซ์

2012/06/23

ประกันภัยรถรับจ้างสารธารณะ (TAXI ประเภท 3)

+ เงื่อนไขการรับประกัน
1. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นอัตราคงที่ ไม่พิจารณาให้ส่วนลดประวัติ
2. อัตราเบี้ยประกันภัยคุ้มครอง 1 ปี ไม่พิจารณาการประกันภัยระยะสั้น
3. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย ภาคบังคับ
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow