INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 11:59:14
Home » ประกันรถยนต์(สินค้า) ฟีนิกซ์ประกันภัย » ประกันรถแทกซี่ประเภท3 – ฟีนิกซ์\"you

ประกันรถแทกซี่ประเภท3 – ฟีนิกซ์

2012/06/23 2340👁️‍🗨️

ประกันภัยรถรับจ้างสารธารณะ (TAXI ประเภท 3)

+ เงื่อนไขการรับประกัน
1. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นอัตราคงที่ ไม่พิจารณาให้ส่วนลดประวัติ
2. อัตราเบี้ยประกันภัยคุ้มครอง 1 ปี ไม่พิจารณาการประกันภัยระยะสั้น
3. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย ภาคบังคับ
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow