INSURANCETHAI.NET
Tue 13/04/2021 7:35:59
Home » Uncategorized » ผู้เอาประกันชีวิต ก่อเหตุ และถูกวิสามัญ บริษัทประกันชีวิตจ่ายหรือไม่\"you

ผู้เอาประกันชีวิต ก่อเหตุ และถูกวิสามัญ บริษัทประกันชีวิตจ่ายหรือไม่

2021/03/01

ผู้เอาประกันชีวิต หรือ ลูกค้าประกันชีวิต หลังจากทำประกันชีวิตได้ 3 เดือน ได้ก่อเหตุ และต่อมาเสียชีวิตโดยถูกตำรวจวิสามัญ ประกันชีวิตจ่ายไหม?

เงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้นการจ่ายประกันชีวิตในปีแรกมีสองข้อ

1.ฆ่าตัวตาย

2.ถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่า

ดังนี้เคส ไม่อยู่ในข้อยกเว้น ประกันจึงจ่ายสินไหมปกติ
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ
up arrow