INSURANCETHAI.NET
Sat 16/10/2021 18:18:41
Home » Uncategorized » ผู้เอาประกันชีวิต ก่อเหตุ และถูกวิสามัญ บริษัทประกันชีวิตจ่ายหรือไม่\"you

ผู้เอาประกันชีวิต ก่อเหตุ และถูกวิสามัญ บริษัทประกันชีวิตจ่ายหรือไม่

2021/03/01

ผู้เอาประกันชีวิต หรือ ลูกค้าประกันชีวิต หลังจากทำประกันชีวิตได้ 3 เดือน ได้ก่อเหตุ และต่อมาเสียชีวิตโดยถูกตำรวจวิสามัญ ประกันชีวิตจ่ายไหม?

เงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้นการจ่ายประกันชีวิตในปีแรกมีสองข้อ

1.ฆ่าตัวตาย

2.ถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่า

ดังนี้เคส ไม่อยู่ในข้อยกเว้น ประกันจึงจ่ายสินไหมปกติ

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow