INSURANCETHAI.NET
Fri 03/12/2021 10:53:11
Home » ธนชาตประกันภัย ประกันรถยนต์(สินค้า) » ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2 – ธนชาตประกันภัย\"you

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2 – ธนชาตประกันภัย

2012/07/07

ธนชาตประกันภัย ขอเสนอแผนความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถยนต์ ซึ่งหมายรวมถึง ความเสียหาย ต่อรถยนต์ ความรับผิดต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาล สำหรับคนในรถที่เอาประกัน และการประกันตัวผู้ขับขี่

  1. วงเงินความคุ้มครองเพียงพอสำหรับชีวิต ร่างกาย อนามัยของบุคคลภายนอกและบุคคลในรถประกัน
  2. เหมาะสำหรับท่านที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ต่ำ ใช้รถไม่บ่อย
  3. ต้องการความคุ้มครองในเรื่องรถหาย หรือไฟไหม้
  4. ต้องการมีผู้รับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
  5. อายุรถไม่เกิน 10 ปี

เอกสารพิจารณา
สำเนาสมุดทะเบียนรถยนต์
สำเนาบัตรประชาชน
ผู้รับประโยชน์ในกรณีที่รถยังอยู่ในระหว่าง การผ่อนชำระ

สิทธิพิเศษของส่วนลดเบี้ยประกันภัย
ประวัติการขับขี่ที่ดี เช่น ใบเตือนต่ออายุ
ทำประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับ โดยท่านต้องให้ข้อมูลที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีเกิด เลขที่บัตร

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow