INSURANCETHAI.NET
Sat 25/06/2022 8:57:00
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย ฟีนิกซ์ประกันภัย » ฟีนิกซ์ประกันภัย\"you

ฟีนิกซ์ประกันภัย

2012/05/31

ฟีนิกซ์ประกันภัย

ฟีนิกซ์ประกันภัย เดิมคือ บริษัท ธนวัฒน์ประกันภัย จำกัด 12 กันยายน 2543 ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท (ชำระเต็ม)และ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการที่จะนำบริษัทฯ ก้าวสู่ระดับสากล จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อ
จากเดิม “บริษัท ธนวัฒน์ประกันภัย จำกัด” เป็น “ บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550
ต่อมา 1 พฤษภาคม 2561 ร่วมทุนกับ เจมาร์ท (บริษัทขายมือถือ มีหุ้นในตลาดชื่อ JMART) เปลี่ยนชื่อ เป็น เจพีประกันภัย (ตัวย่อของ Pheonix และ Jmart)

ประกันอัคคีภัย ( Fire Insurance)
การประกันอัคคีภัย สำหรับตัวอาคาร (Domestic Fire Insurance)
การประกันอัคคีภัย สำหรับทรัพย์สิน, สต็อกสินค้า และเครื่องจักร (Commercial Fire Insurance)
การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
ประกันภัยทางทะเล และ ขนส่ง (Marine and Transportation Insurance)
ประกันภัยตัวสินค้า (Insurance)
ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล (Marine Cargo Insurance)
ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ (Inland Interruption Insurance)
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Accident Insurance)
ประกันภัยการค้ำประกันการทำงาน ( Employee Cover )
ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance)
ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial All Risk Insurance)
ประกันภัยการโจรกรรม (Burglary Insurance)
ประกันสำหรับเงิน (Money Insurance)
ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ (Golfer’s Indemnity Insurance)
ประกันความรับผิดชอบต่อสาธารณชน (Public Liability Insurance)
ประกันอิสรภาพ (Bail bond Insurance)
ประกันภัยสำหรับการปฏิบัติงานตามสัญญา (Contract Work Insurance)
ประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง (Contact Plant and Machinery Insurance)
ประกันภัยหม้อน้ำระเบิด (Boiler & Pressure Vessel Insurance)
ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Equipment Insurance)
ประกันภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer All Risk Insurance)
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance)
ประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance)
การประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) (Compulsory Motor Insurance)
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)

เว็บไซต์ :
phoenix-ins.co.th
pitthailand.com
https://www.pith.co.th/pith2016/home.php

100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-290-0544, 02-290-0555
โทรสาร : 02-246-2352
website : www.phoenix-ins.co.th ,pitth.com
e-mail : info@phoenix-ins.co.th

 ประวัติ และความเป็นมาของ บ.ฟีนิกซ์ ประกันภัย  
 บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) นั้น เดิมชื่อ บริษัท ธนวัฒน์ประกันภัย จำกัด โดยบริษัทได้เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2543 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท (ชำระเต็ม) ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรับประกอบวินาศภัย กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียน 791-2540การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในปี 2550 นั้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ได้มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่คนใหม่ นั้นคือ คุณ ธีระศักดิ์ แสนวรางกุล ประธานกรรมการบริหารคนปัจจุบัน ซึ่งได้เริ่มเข้ามาบริหารงานในบริษัท ธนวัฒน์ประกันภัย จำกัดจากนั้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2550 ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิมชื่อ บริษัท ธนวัฒน์ประกันภัย จำกัด เป็น บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ประจำปี และมีการนำเสนอกรมธรรม์รูปแบบใหม่บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) เป็นบริษัทประกันภัยใหม่ทีมีความมั่นคงตามมาตรฐานใหม่ของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ บริษัทจึงมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนสำนักงานใหญ่ของบริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) ตั้งอยู่ที่ 4-4/3 อาคารชโลบล ซอยพระรามเก้า 43 (ถนนเสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 พร้อมให้บริการ และสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าทั่วประเทศ

เพิ่มเติม
สั่งฟินิกซ์ประกันภัยหยุดรับประกันชั่วคราว
ฟีนิกซ์เติมแล้ว 100 ล้านแก้ฐานะ กลุ่มเดิมรั้งหุ้นใหญ่คาดปลายปีได้ทุนใหม่
ฟีนิกซ์เหยื่อสังเวยกฎเหล็กคปภ.ถอยหลังขายทิ้งกิจการ100%

เจพีประกันภัย

“ฟีนิกซ์ประกันภัย” ผนึกกำลังร่วมทุน “เจมาร์ท” เปิดตัว “เจพี ประกันภัย” พร้อมก้าวสู่เบอร์ 1 ด้านเทคโนโลยีการประกันภัย

5 เม.ย.61 บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมทุนกันระหว่าง บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกลุ่มเจมาร์ท ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้เข้ามาถือหุ้นในสัดส่วน 55 เปอร์เซ็นต์ ด้วยการอัดเงินลงทุนกว่า 390 ล้านบาท รีแบรนด์ บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)” หรือ JP Insurance Public Company Limited เสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยมี อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) สูงขึ้นมากกว่า 700% ขึ้นเป็นระดับต้นๆ ของอุตสาหกรรมประกันภัย ฟีนิกซ์ประกันภัยยู่ในวงการมามากกว่า 20 ปี โดยจะเริ่มใช้แบรนด์ใหม่ทั้งหมดอย่างเป็นทางการทั่วประเทศพร้อมกันในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นี้

บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยืนยันว่าลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ภายใต้ชื่อ บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อนวันที่มีการรีแบรนด์ชื่อใหม่เป็น บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น โดยลูกค้าเก่ายังคงได้รับความคุ้มครองตามปกติ บริษัทจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่ไปยังลูกค้า ในขณะที่แผนงานการสร้างแบรนด์ เจพี ประกันภัย ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากขึ้นนั้น บริษัทได้เตรียมงบประมาณและกลยุทธ์ที่จะสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยเริ่มทันทีตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของทางเจพี ประกันภัย ที่ได้วาง Positioning ที่ชัดเจนคือการก้าวสู่ความเป็นอันดับ 1 ด้านเทคโนโลยีการประกันภัย หรือ InsurTech อย่างสมบูรณ์แบบ

บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29,30 ถนน พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

02 099 0555
voiceofcustomer@jpinsurance.co.th
https://www.jpinsurance.co.th/


สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow