INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 15:05:35
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย ฟีนิกซ์ประกันภัย » ฟีนิกซ์ประกันภัย\"you

ฟีนิกซ์ประกันภัย

2012/05/31 4631👁️‍🗨️

ลำดับการเปลี่ยนชื่อ (Rebranding)
> บริษัท ธนวัฒน์ประกันภัย จำกัด
> บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
> เจพี ประกันภัย
> บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เจพี ประกันภัย” ประกาศรีแบรนด์ เป็น “บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นางสาววราภรณ์ พรพิทักษ์โยธิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การดำเนินงานที่ผ่านมาของ บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ภายใต้ เจมาร์ท กรุ๊ป และเพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย ตลอดจนเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของบริษัทฯ และเชื่อมโยงการดำเนินงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้มีการรีแบรนด์และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 15 กรกฎาคม 2564 สโลแกนใหม่ “ประกันภัยล้ำล้ำในเครือเจมาร์ท”

เพื่อให้สื่อถึงการเป็นบริษัทในเครือของ เจมาร์ท กรุ๊ป โลโก้ใหม่ของ เจมาร์ท อินชัวร์ จึงใช้สัญลักษณ์สามเหลี่ยม การขับเคลื่อนแบรนด์อย่างไม่สิ้นสุด ในลักษณะ Lifestyle Shop ที่มีความสนุกสนานในการใช้ชีวิตของผู้บริโภค “Just Enjoy” ส่งมอบความสะดวกสบายให้ลูกค้าในทุกขั้นตอนการบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้เข้าถึง Lifestyle ของผู้บริโภค โทนสีแดงของโลโก้ ถือเป็น DNA ของ เจมาร์ท กรุ๊ป แสดงถึงจิตวิญญาณแห่งความเป็นมิตร ความมีพลัง โดดเด่น และเป็นมืออาชีพ

การรีแบรนด์ ส่งผลให้ เจมาร์ท อินชัวร์ ก้าวสู่การเป็นผู้นำ InsurTech ได้อย่างมั่นคงและสมบูรณ์แบบ ด้วยฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง รวมกว่า 697 ล้านบาท และด้วยศักยภาพของบริษัทในเครือหรือกลุ่ม Synergy ที่มีสาขาต่างจังหวัดทั่วประเทศ ทำให้เข้าใจความแตกต่างของความต้องการในแต่ละกลุ่มลูกค้า บริษัทฯ จึงมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามแต่ละฤดูกาล หรือแต่ละท้องถิ่น และทันต่อสถานการณ์ที่เหมาะสมในปัจจุบัน โดยทุกผลิตภัณฑ์จะเน้นความโปร่งใส เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองจาก เจมาร์ทอินชัวร์ ตามสัญญาประกันภัยอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าบุคคล (Personal Line Insurance) และกลุ่มลูกค้าองค์กรธุรกิจ เพิ่มมากขึ้น

“เบี้ยประกันภัยรับ ณ เดือน ก.ค. 64 อยู่ที่ 182.78 ล้านบาท โดยมีการปรับสัดส่วนการรับประกันภัยและขยายตลาดการประกันภัยทั่วไปเพิ่มขึ้น ทำให้เบี้ยประกันภัยของบริษัทมีการเติบโตขึ้นจากการรับประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่อัตรา 78% และประกันภัยอุบัติเหตุทั้งแบบกลุ่มและส่วนบุคคลก็เติบโตขึ้นจากปีก่อนมากกว่า 100% ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการขยายพอร์ตงานประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ว่าจะสามารถปรับสัดส่วนการขยายพอร์ตในกลุ่มงานประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ (Non-Motor Insurance) และประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance) ให้อยู่ในสัดส่วน 50:50 จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนอยู่ที่อยู่ที่ 70:30 เพื่อสร้างการเติบโตด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์”

เจมาร์ทอินชัวร์ มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามกลุ่มลูกค้า เช่น ตามช่วงอายุ อาชีพ ฯลฯ ทั้งประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA Series) ที่รวบรวมแพ็คเกจความคุ้มครองตั้งแต่วัยใส วัยทำงาน กลุ่มครอบครัว จนถึงรุ่นใหญ่, ประกันสำหรับเด็กอย่างแพ็คเกจ BABY Smile รวมความคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัด โรคมือ เท้า ปาก หรือตาแดง, แพ็คเกจประกันภัยโรคจากยุง ที่คัดสรรให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ที่เสี่ยงต่อโรค, ประกันภัยโควิด-19 และแพ้วัคซีนโควิด-19, ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+ ที่คุ้มครองภัยน้ำท่วม มีทั้งรายเดือน และรายปี รวมถึงประกันภัยประเภท 1 จี๊ดจ๊าด ที่เบี้ยเริ่มต้นไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาท

“โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสื่อสารกับทุกกลุ่มลูกค้า จึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมสร้าง Customer Experience เพื่อการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นในทุก ๆ Touch Point ไม่ว่าจะเป็น ช่องทางเว็บไซต์ขายประกันภัยออนไลน์อย่าง Jaymart Connect ช่องทาง LINE Chatbot : @Jaymartsmartinsure และในปีนี้เราได้มีการพัฒนาระบบการขายประกันออนไลน์ผ่านทาง www.jaymartinsurance.co.th ด้วยขั้นตอนการทำรายการซื้อประกันที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาระบบการขายประกันให้กับนายหน้าคู่สัญญา

 

ฟีนิกซ์ประกันภัย เดิมคือ บริษัท ธนวัฒน์ประกันภัย จำกัด 12 กันยายน 2543 ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท (ชำระเต็ม)และ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการที่จะนำบริษัทฯ ก้าวสู่ระดับสากล จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อ
จากเดิม “บริษัท ธนวัฒน์ประกันภัย จำกัด” เป็น “ บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550
ต่อมา 1 พฤษภาคม 2561 ร่วมทุนกับ เจมาร์ท (บริษัทขายมือถือ มีหุ้นในตลาดชื่อ JMART) เปลี่ยนชื่อ เป็น เจพีประกันภัย (ตัวย่อของ Pheonix และ Jmart)

ประกันอัคคีภัย ( Fire Insurance)
การประกันอัคคีภัย สำหรับตัวอาคาร (Domestic Fire Insurance)
การประกันอัคคีภัย สำหรับทรัพย์สิน, สต็อกสินค้า และเครื่องจักร (Commercial Fire Insurance)
การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
ประกันภัยทางทะเล และ ขนส่ง (Marine and Transportation Insurance)
ประกันภัยตัวสินค้า (Insurance)
ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล (Marine Cargo Insurance)
ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ (Inland Interruption Insurance)
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Accident Insurance)
ประกันภัยการค้ำประกันการทำงาน ( Employee Cover )
ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance)
ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial All Risk Insurance)
ประกันภัยการโจรกรรม (Burglary Insurance)
ประกันสำหรับเงิน (Money Insurance)
ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ (Golfer’s Indemnity Insurance)
ประกันความรับผิดชอบต่อสาธารณชน (Public Liability Insurance)
ประกันอิสรภาพ (Bail bond Insurance)
ประกันภัยสำหรับการปฏิบัติงานตามสัญญา (Contract Work Insurance)
ประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง (Contact Plant and Machinery Insurance)
ประกันภัยหม้อน้ำระเบิด (Boiler & Pressure Vessel Insurance)
ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Equipment Insurance)
ประกันภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer All Risk Insurance)
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance)
ประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance)
การประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) (Compulsory Motor Insurance)
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)

เว็บไซต์ :
phoenix-ins.co.th
pitthailand.com
https://www.pith.co.th/pith2016/home.php

100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-290-0544, 02-290-0555
โทรสาร : 02-246-2352
website : www.phoenix-ins.co.th ,pitth.com
e-mail : info@phoenix-ins.co.th

 ประวัติ และความเป็นมาของ บ.ฟีนิกซ์ ประกันภัย  
 บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) นั้น เดิมชื่อ บริษัท ธนวัฒน์ประกันภัย จำกัด โดยบริษัทได้เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2543 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท (ชำระเต็ม) ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรับประกอบวินาศภัย กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียน 791-2540การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในปี 2550 นั้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ได้มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่คนใหม่ นั้นคือ คุณ ธีระศักดิ์ แสนวรางกุล ประธานกรรมการบริหารคนปัจจุบัน ซึ่งได้เริ่มเข้ามาบริหารงานในบริษัท ธนวัฒน์ประกันภัย จำกัดจากนั้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2550 ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิมชื่อ บริษัท ธนวัฒน์ประกันภัย จำกัด เป็น บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ประจำปี และมีการนำเสนอกรมธรรม์รูปแบบใหม่บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) เป็นบริษัทประกันภัยใหม่ทีมีความมั่นคงตามมาตรฐานใหม่ของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ บริษัทจึงมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนสำนักงานใหญ่ของบริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) ตั้งอยู่ที่ 4-4/3 อาคารชโลบล ซอยพระรามเก้า 43 (ถนนเสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 พร้อมให้บริการ และสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าทั่วประเทศ

เพิ่มเติม
สั่งฟินิกซ์ประกันภัยหยุดรับประกันชั่วคราว
ฟีนิกซ์เติมแล้ว 100 ล้านแก้ฐานะ กลุ่มเดิมรั้งหุ้นใหญ่คาดปลายปีได้ทุนใหม่
ฟีนิกซ์เหยื่อสังเวยกฎเหล็กคปภ.ถอยหลังขายทิ้งกิจการ100%

เจพีประกันภัย

“ฟีนิกซ์ประกันภัย” ผนึกกำลังร่วมทุน “เจมาร์ท” เปิดตัว “เจพี ประกันภัย” พร้อมก้าวสู่เบอร์ 1 ด้านเทคโนโลยีการประกันภัย

5 เม.ย.61 บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมทุนกันระหว่าง บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกลุ่มเจมาร์ท ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้เข้ามาถือหุ้นในสัดส่วน 55 เปอร์เซ็นต์ ด้วยการอัดเงินลงทุนกว่า 390 ล้านบาท รีแบรนด์ บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)” หรือ JP Insurance Public Company Limited เสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยมี อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) สูงขึ้นมากกว่า 700% ขึ้นเป็นระดับต้นๆ ของอุตสาหกรรมประกันภัย ฟีนิกซ์ประกันภัยยู่ในวงการมามากกว่า 20 ปี โดยจะเริ่มใช้แบรนด์ใหม่ทั้งหมดอย่างเป็นทางการทั่วประเทศพร้อมกันในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นี้

บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยืนยันว่าลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ภายใต้ชื่อ บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อนวันที่มีการรีแบรนด์ชื่อใหม่เป็น บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น โดยลูกค้าเก่ายังคงได้รับความคุ้มครองตามปกติ บริษัทจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่ไปยังลูกค้า ในขณะที่แผนงานการสร้างแบรนด์ เจพี ประกันภัย ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากขึ้นนั้น บริษัทได้เตรียมงบประมาณและกลยุทธ์ที่จะสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยเริ่มทันทีตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของทางเจพี ประกันภัย ที่ได้วาง Positioning ที่ชัดเจนคือการก้าวสู่ความเป็นอันดับ 1 ด้านเทคโนโลยีการประกันภัย หรือ InsurTech อย่างสมบูรณ์แบบ

บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29,30 ถนน พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

02 099 0555
voiceofcustomer@jpinsurance.co.th
https://www.jpinsurance.co.th/

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow