INSURANCETHAI.NET
Thu 30/05/2024 10:17:55
Home » บูพาประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพ(สินค้า) » ประกันสุขภาพ sunshine บูพาประกันสุขภาพ\"you

ประกันสุขภาพ sunshine บูพาประกันสุขภาพ

2010/09/13 1259👁️‍🗨️

ประกันสุขภาพ ซันชายน์ บูพาประกันสุขภาพ
แผนประกันสุขภาพแบบซันไชน์ เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยภายในระยะเวลา 6 เดือนและกำลังมองหาประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองในระยะสั้นๆ ด้วยวงเงินความคุ้มครองในกรณีผู้ป่วยใน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของการเจ็บป่วยรวมถึงอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 1 ล้านบาท และเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

ตารางผลประโยชน์
https://www.bupa.co.th/Files/Product/5_ATT_TH_1.pdf


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow