INSURANCETHAI.NET
Sun 22/05/2022 23:52:33
Home » บูพาประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพ(สินค้า) » ประกันสุขภาพ sunshine บูพาประกันสุขภาพ\"you

ประกันสุขภาพ sunshine บูพาประกันสุขภาพ

2010/09/13

ประกันสุขภาพ ซันชายน์ บูพาประกันสุขภาพ
แผนประกันสุขภาพแบบซันไชน์ เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยภายในระยะเวลา 6 เดือนและกำลังมองหาประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองในระยะสั้นๆ ด้วยวงเงินความคุ้มครองในกรณีผู้ป่วยใน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของการเจ็บป่วยรวมถึงอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 1 ล้านบาท และเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

ตารางผลประโยชน์
https://www.bupa.co.th/Files/Product/5_ATT_TH_1.pdf


insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow