INSURANCETHAI.NET
Fri 19/04/2024 19:11:58
Home » มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์(ประเทศไทย) » มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์(ประเทศไทย)\"you

มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์(ประเทศไทย)

2010/10/05 3946👁️‍🗨️

มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์(ประเทศไทย)
Millea Life Insurance
มิลเลียไลฟ์ บริษัทในกลุ่ม โตเกียว มารีน เป็นบริษัทประกันชีวิตร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่นในประเทศไทย
มิลเลียไลฟ์ประกอบด้วยกลุ่มพันธมิตร 2 กลุ่มหลัก ที่มีความเข้มแข็งทางการเงิน คือ กลุ่ม โตเกียวมารีน และ ธนาคารไทยธนาคาร

ด้วยการผสมผสานที่ลงตัวทั้งด้านเครือข่ายทั่วโลกและความชำนาญในท้องถิ่น ที่เข้า ไปดำเนินธุรกิจ เรามุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์การประกันชีวิตที่สร้างสรรค์และนำมาซึ่ง ความอุ่นใจและมั่นคงให้กับครอบครัวชาวไทย ประกอบกับความภาคภูมิใจและพันธะสัญญาในการสร้างความไว้วางใจและได้รับความ ไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการนำเราไปยังสิ่งที่เรามุ่งหวัง คือ “การเป็นบริษัทประกันที่นำเสนอบริการด้านการประกันชีวิตกลุ่มและประกันชีวิต รายบุคคลที่ดีที่สุดในประเทศไทย”

นอกจากการมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจแล้ว มิลเลียไลฟ์ บริษัทในกลุ่มโตเกียว มารีน ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็น กลุ่มบริษัทประกันภัย ที่ใหญ่แห่งหนึ่งในโลก ยังมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมไทยผ่านทางกิจกรรมทางสังคม CSR ต่างๆ เช่น โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย และ โครงการปลูกป่าชายเลน ซึ่งทั้งสองโครงการนั้น เป็นโครงการที่บริษัทดำเนินการติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และ มิลเลียไลฟ์จะยังคงสืบสานการให้ความช่วยเหลือสู่สังคมต่อไป เพราะนี้คือปณิธานของเรา

195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2670-1400 โทรสาร. 0-2670-1403-5
เว็ปไซต์ : https://www.millealife.co.th

มิลเลียไลฟ์อินชัวรันส์ เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หลังประสบความสาเร็จอย่างสูงในปี 2552 เติบโตกว่า 25% มีเบี้ยรับรวมอยู่กว่า 1,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกันรับปีแรก 541 ล้านบาท และปีต่ออายุ 500 ล้านบาท ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น โตเกียวมารีนประกันชีวิต โดยจะมุ่งพัฒนาบริษัทฯ ให้เป็นผู้นาในด้านการเป็นบริษัทประกันที่นาเสนอบริการด้านประกันชีวิตกลุ่มและประกันชีวิตรายบุคคลที่ดีที่สุดในประเทศไทย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ

no related articles to display.
up arrow