INSURANCETHAI.NET
Fri 22/10/2021 8:02:57
Home » ประกันภัยเครื่องจักรโรงงาน » ประกันภัยเครื่องจักรโรงงาน – ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย\"you

ประกันภัยเครื่องจักรโรงงาน – ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

2013/02/12

การประกันภัยเครื่องจักรโรงงาน
โรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่ามีขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ที่ใช้เครื่องจักรในการผลิตสินค้า เพื่อให้ธุรกิจได้บรรลุสู่เป้าหมายตามที่กำหนดไว้นั้น จะต้องมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเครื่องจักรต่างๆ ที่เป็นปัจจัยหลักในการผลิต ต้องทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง บางครั้งอาจจะเกิดเหตุต่างๆ ที่ทำให้เครื่องจักรไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

การทำประกันภัยเครื่องจักร จึงคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ต่อเครื่องจักร อันเนื่องมาจากการหล่อและการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาดหรือความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องจากโรงงานซ่อม หรือจาก การติดตั้ง การขาดความชำนาญความสะเพร่า การกลั่นแกล้ง การขาดน้ำในหม้อน้ำ การระเบิดในทางฟิสิกส์ การแยกจากกันด้วยกำลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วง ไฟฟ้าลัดวงจร พายุ เป็นต้น

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow