INSURANCETHAI.NET
Mon 24/01/2022 7:41:50
Home » กฏหมายประกันภัย » รถชนเสียหาย คู่กรณีตกลงจะนำไปซ่อมเอง ทำให้มูลหนี้ละเมิดระงับไปหรือไม่?\"you

รถชนเสียหาย คู่กรณีตกลงจะนำไปซ่อมเอง ทำให้มูลหนี้ละเมิดระงับไปหรือไม่?

2018/02/24

รถชนกัน ตกลงในบันทึกประจำวันว่า ค่าเสียหาย คู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะนำไปซ่อมเอง เป็นสัญญาประนีประนอมให้ความรับผิดสิ้นไปหรือไม่?

ไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงอันชัดแจ้ง อันมีผลให้หนี้ในมูลละเมิดระงับไป

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 536/2554
การประนีประนอมยอมความตาม ป.พ.พ. มาตรา 850 นั้น คือ สัญญาซึ่งผู้เป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายระงับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ หรือจะมีขึ้นนั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน แต่สำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีมีใจความเพียงว่า “ค่าเสียหายในการนี้ คู่กรณีทั้งสองตกลงกันเองได้และจะนำไปซ่อมกันเอง” ไม่มีสาระสำคัญแสดงว่าจำเลยเจรจาตกลงกับ ส. คนขับรถบรรทุกหกล้อที่โจทก์รับประกันภัยไว้ในเรื่องการชำระค่าเสียหายให้ชัดแจ้งแต่อย่างใด จึงไม่มีผลเป็นการประนีประนอมยอมความตามกฎหมาย มูลหนี้ละเมิดจึงไม่ระงับสิ้นไปเมื่อโจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยนำรถยนต์บรรทุกหกล้อคันดังกล่าวไปซ่อมจนมีสภาพดีดังเดิม โจทก์ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยเรียกร้องให้จำเลยผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ได้

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศno related articles to display.

up arrow