INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 12:42:01
Home » Uncategorized » รถยนต์ตกหลุมกระแทกพื้นเครื่องยนต์น๊อค ประกันภัยจ่ายไหม?\"you

รถยนต์ตกหลุมกระแทกพื้นเครื่องยนต์น๊อค ประกันภัยจ่ายไหม?

2017/11/26 1404👁️‍🗨️

ขับรถยนต์ ตกหลุมกระแทกพื้น เครื่องยนต์น๊อค ขับต่อจนเครื่องยนต์หยุดทำงาน บริษัทประกันภัย จ่ายหรือไม่?

บริเวณนั้นเป็นพื้นที่เปลี่ยว และเกรงต่ออันตรายเพราะคนขับเป็นผู้หญิง จึงขับรถต่อไปจนเกือบถึงบ้าน ทำให้หน้าปัทม์มีไฟโชว์ และเครื่องยนต์หยุดทำงาน ขับต่อไม่ได้ , ประกันภัยจ่ายค่าเสียหายไม่เต็มจำนวน อ้างว่าผู้ขับขี่ไม่ดูแลความเสียหายรถเมื่อเกิดเหตุ แต่ยังคงฝืนขับรถ จึงเป็นการไม่ระวังทรัพย์ตามที่ควรจะเป็น

หากพบว่า..
– บริเวณที่เกิดเหตุเป็นที่เปลี่ยว
– ผู้ขับเป็นสุภาพสตรี
การหยุดลงมาดูเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน

บริษัทประกันภัย ต้องให้ความเป็นธรรม ในการตรวจสอบ เช่น ระหว่างจุดเกิดเหตุ มีสถานที่ปลอดภัยเพียงพอ ที่จะให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่ สามารถจอดรถ ลงมาดูความเสียหายได้หรือไม่ หรือ มีแต่ผู้เอาประกันภัยเลือกที่จะไม่ทำ หรือมีแต่ ผู้ขับขี่ไม่มีความรู้การตรวจสอบดังกล่าว บริษัทประกันภัยอาจรับผิดชอบในความเสียหายเครื่องยนต์ให้มากกว่าที่รับผิดชอบ เพียงตัวเครื่องเท่านั้น การที่บริษัทประกันภัย จะยกเหตุผลทางกฎหมายที่กำหนดว่า บุคคลพึงระวังรักษาทรัพย์นั้น ต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมและวิสัยที่พึงกระทำนั้นด้วย ว่าในสภาวะการณ์นั้นสามารถกระทำได้หรือไม่ด้วย หรือ ทำได้มากน้อยแค่ไหน ไม่ใช่เหมารวมเป็นเหตุในการปฏิเสธ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นถือว่าบริษัทประกันภัยดังกล่าวนี้ ไร้จรรยาบรรณ

ถ้าตรวจสอบแล้วเส้นทางของการเกิดเหตุเป็นอย่างที่กล่าว บริษัทประกันภัย ต้องให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายของตัวเครื่องยนต์ด้วย จะมีที่สามารถยกเว้นได้ที่ก็เป็นพวกวัสดุสิ้นเปลือง อย่างน้ำมันเครื่อง หรือชิ้นส่วนที่มีการเสื่อมสภาพอันเกิดจากการใช้งานเท่านั้น ทางเจ้าของรถต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ถ้าข้อเท็จจริงเป็นไปตามวิสัยและพฤติกรรมที่สามารถกระทำได้ แต่กลับละเว้นเสียไม่กระทำอย่างนี้ ก็อาจเข้าข่ายตามข้ออ้างของ บริษัทประกันภัยได้เหมือนกัน หากเป็นเช่นนี้ทางออกของเรื่องคือ การเจรจาร่วมรับผิดชอบ เพื่อให้ยุติไป อาจจะเป็นคนละครึ่ง เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมกันไป

สาเหตุของเครื่องยนต์ของรถที่พัง เนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ คือ แคร้งเครื่อง (บริเวณใต้เครื่องยนต์) แตก ทำให้น้ำมันเครื่องที่หล่อลื่นเครื่องยนต์นั้นไหลหมด เมื่อเครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันหล่อลื่น ก็เลยทำให้กระบอกสูบในเครื่องยนต์เกิดติดขัด ก้านสูบหักเพลาข้อเหวี่ยงในเครื่องเสียหาย เสื้อสูบเสียหาย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow