INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 6:46:20
Home » กฏหมายประกันภัย » รถชนกัน บริษัทประกันไม่ใช่ผู้เสียหาย\"you

รถชนกัน บริษัทประกันไม่ใช่ผู้เสียหาย

2019/04/07 1275👁️‍🗨️

รถชนกัน บริษัทประกันภัยไม่ใช่ผู้เสียหาย บริษัทประกันภัย มีสิทธิ์เข้ามารับช่วงสิทธิ์ ตามหลักประกันภัย หลังจากได้ชดใช้ค่าเสียหาย โดยหลักปฏิบัติแล้ว บริษัทประกันภัยจะคุยกันเอง (อยู่ในธุรกิจเดียวกัน) ถ้าคุยกันไม่ลงตัวก็ฟ้องร้องกันต่อไป

จะว่าไปเคสนี้หากจำเลย อ้างเรื่องเหตุสุดวิสัย ที่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องยต์กลไกของตัวรถ ก็อาจะเป็นคำอ้างที่ดีกว่า

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6235/2551

จำเลยที่ 1 ถูกพนักงานอัยการประจำศาลแขวงเป็นโจทก์ฟ้องในความผิดฐานขับรถยนต์บรรทุกโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43, 157 ซึ่งความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว รัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหาย

โจทก์ในคดีนี้ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยของรถยนต์คันที่ถูกจำเลยขับมาชน จึงไม่ใช่ผู้เสียหายในคดีของศาลแขวง เมื่อโจทก์ไม่ได้เป็นผู้เสียหายหรือคู่ความในคดีอาญาของศาลแขวง ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาของศาลแขวง จึงไม่ผูกพันโจทก์

เหตุสุดวิสัย

เหตุสุดวิสัยจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้จะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วก็ตาม การที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าลูกปืนล้อรถพ่วงด้านขวาแตกเป็นเหตุให้ล้อรถพ่วงหลุด รถยนต์บรรทุกจึงเสียการทรงตัวและชนถูกรถยนต์คันที่เอาประกันภัยกับโจทก์ไว้นั้น
กรณียังไม่อาจถือได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะผู้ใช้งานรถต้องตรวจตราอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นตัวรถซึ่งย่อมมีทั้งอุปกรณ์ที่อยู่ภายนอกและภายใน อุปกรณ์บางชิ้นตรวจสอบได้ด้วยสายตา บางชิ้นเสื่อมสลายไปตามสภาพการใช้งาน ซึ่งล้วนแต่ต้องตรวจตราจากผู้ใช้งานทั้งสิ้นไม่ว่าจะตรวจสอบเองในฐานะที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือโดยผู้อื่นที่มีหน้าที่ก็ตาม จำเลยที่ 1 จะอ้างว่าลูกปืนล้อรถเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ภายใน ไม่ใช่หน้าที่ตรวจสอบของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเพียงผู้ขับเท่านั้นไม่ได้

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow