INSURANCETHAI.NET
Thu 30/05/2024 10:13:13
Home » ศูนย์สุขภาพประเทศไทย » ศูนย์สุขภาพประเทศไทย(ปิด)\"you

ศูนย์สุขภาพประเทศไทย(ปิด)

2011/09/13 2969👁️‍🗨️

ศูนย์สุขภาพประเทศไทย

บริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด Thai Medical Care (Thailand)
2140-44 อาคารศูนย์สุขภาพประเทศไทย ถ.รามคำแหง บางกระปิ หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240

Tel : 02 732-0460, 02 732-0461, 02 732-0462, 02 732-0463
Fax : 02 732 0465
thaimedical-care.com

thaimedical-care

บริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด เป็นบริษัทประกันวินาศภัย โดยการควบคุมดูแลของกรมประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจมาเกือบ 30 ปี ภายใต้การบริหารของคณะบริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และของผู้ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการบริหารประกันสุขภาพจากต่างประเทศและทีมงานมืออาชีพ จึงทำให้ บริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด ประสบความสำเร็จมาโดยตลอด

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีสมาชิกประกันสุขภาพอยู่ทั่วประเทศจำนวนมาก และในปัจจุบันนี้ได้เปิดสาขาขึ้นทั่วประเทศ เพื่อไว้บริการสมาชิกประกันสุขภาพของบริษัทฯ แล้ว 4 สาขา คือ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จงหวัดสงขลา ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี และ กรุงเทพฯ ถ.สุริวงศ์…

บริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด
มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เอาประกันสุขภาพของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และขยาย หลักประกันสุขภาพที่ดีนี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาส หรือช่องท่านให้ผู้เอาประกันมีรายได้พิเศษ นอกเหนือจากงานประจำ เพราะเป็นธุรกิจที่ช่วยเหลือ สร้างสรรค์สังคมได้เป็นอย่างดี และให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงคุ้มค่า
ในปัจจุบัน ประชาชนคนไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนที่มีรายได้ และเศรษฐานะน้อย ส่วนที่มีรายได้ และเศรษฐานะสูงกว่า

…รัฐบาลได้พยายามเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาความคุ้มครอง หรือสวัสดิการทางด้านประกันสุขภาพแด่ประชาชน โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ประชาชนผู้มีเศรษฐานะน้อยเป็นหลัก ทั้งนี้เป็นด้วยความจำกัดในด้านงบประมาณรัฐจึงจัดให้เฉพาะส่วนที่เป็นพื้นฐาน ศูนย์สุขภาพ เล็งเห็นว่าสวัสดิการประกันสุขภาพ ที่รัฐจัดให้ แม้จะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและยินดีแล้ว แต่ย่อมต้องมีข้อจำกัด เช่น

ต้องเลือกใช้เฉพาะสถานที่ (จำกัดสถานที่ใช้)
ใช้ห้องรวม, แออัด ไม่เป็นเอกเทศ
ใช้แพทย์ของสถานที่นั้นหรือจำกัดสถานที่
บริการตามมาตรฐานขั้นพื้นฐาน เช่น ยา เป็นต้น

ดังนั้น ศูนย์สุขภาพ จึงเสนอโครงการที่ประชาชนสามารถ ได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมจากขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้ ซึ่งเป็นการเสริมเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่โครงการของรัฐ เช่น

ทำให้ผู้เอาประกัน สามารถเลือกใช้โรงพยาบาลไหนๆ ก็ได้
สามารถใช้ห้องเดี่ยว, ห้องพิเศษ และเป็นส่วนตัว
สามารถใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือเลือกใช้แพทย์ ตามที่ท่านประสงค์และพอใจ
ใช้บริการทงการแพทย์พิเศษ เพิ่มจากที่รัฐจัดให้
ที่สำคัญ คือ ไม่ต้องแออัดยัดเยียด และไม่ต้องรอคิวเพราะท่านสามารถเลือกใช้โรงพยาบาลหรือแพทย์ที่ไหนก็ได้ที่สามารถบริการท่านได้

ความมุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นบริษัทประกันสุขภาพชั้นนำเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
ศูนย์สุขภาพฯ ตั้งปณิธานอันแรงกล้าในการที่จะสร้างสรรค์หลักประกันอันมั่นคั่งและมั่นคงเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมไทย ด้วยความมุ่งมั่นในอันที่จะนำพาบริษัทฯ ก้าวสู่ระดับชั้นแนวหน้าของธุรกิจประกันสุขภาพและวินาศภัยในประเทศไทยในอนาคตโดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความมั่นคงทางการเงินทั้งในและต่างประเทศ ผนวกกับทีมบริหารระดับมืออาชีพที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ผสมผสานกับจุดเด่นของหุ้นส่วนทางธุรกิจบนศักยภาพที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง โดยมีนโยบายที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาทในอนาคตอันใกล้นี้และเพิ่มสัดส่วนการลงทุน เงินกองทุนและเงินสำรองประกันภัย ตามหลักเกณฑ์ของกรมการประกันภัย
ศูนย์สุขภาพฯ จะตั้งศูนย์ปฏิบัติการภูมิภาค สาขา และสำนักงานตัวแทน ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ โดยมีผู้บริหารมืออาชีพและตัวแทนที่มีคุณภาพและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะให้การบริการที่ดีเลิศ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เทคโนโลยีอันทันสมัยแก่ลูกค้าและผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงทุกท่าน เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้บริการควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบงานให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงในด้านการออกกรมธรรม์ การส่งข่าวสาร การตอบคำถาม การขอข้อมูล การจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลและการจ่ายชดเชยในกรณีต่าง ๆ เป็นต้น
ในปี 2548 – 2552 ศูนย์สุขภาพฯ ได้มีนโยบายที่จะมีการคิดค้นพัฒนารูปแบบกรมธรรม์การประกันสุขภาพและประกันเสริมด้านอื่น ๆ ให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เพื่อให้สมดั่งเจตนารมณ์ที่จะสร้างหลักประกันอันมั่นคงและสร้างสรรค์ความเจริญมาสู่สังคมไทย
ในปี 2548 และปีต่อ ๆ ไป เราชาวศูนย์สุขภาพฯ ทั้งทีมงานฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริการ ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย ตลอดจนพนักงานในฝ่ายอื่น ๆ มีความมุ่งมั่นผลักดันให้บริษัทฯ ของเราสู่ความเป็นเลิศและเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจประกันสุขภาพและประกันวินาศภัย โดยมีจุดมุ่งหมายให้บริษัทก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่ง ทั้งในด้านขยายธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่างสมดุล ในด้านการขยายฐานลูกค้าทั้งในแนวกว้างให้ครอบคลุมทั้งประเทศ และในแนวลึกโดยการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ ในด้านการบริการในทุกด้านที่ท่านสมาชิกของบริษัทฯ มีความต้องการให้สะดวก รวดเร็ว ทันใจให้ดีที่สุด

นโยบาลหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์สุขภาพประเทศไทย ได้กำหนดแบบประกันต่าง ๆ หลายแบบไว้ให้สมาชิกประกันสุขภาพได้เลือกตามความเหมาะสมของแต่ละท่าน โดยสมาชิกเพียงส่งเบี้ยประกันกับบริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด เบี้ยตามแบบกรมธรรม์จะได้รับความคุ้มครองประกันสุขภาพถึงอายุ 70 ปี

หลักในการดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาว่า “ป่วยแล้วไม่จน การเงินมั่นคง คุณภาพชีวิตมั่งคั่ง”

บริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ในเจตนารมณ์ว่า อยากให้คนไทยทุกคนมีหลักประกันและมีสวัสดิการเมื่อยาม เจ็บป่วยและประสบอุบัติเหตุ จึงคิดค้นแบบประกันต่าง ๆ ที่ให้ผลประโยชน์คุ้ม ครองคุ้มค่าอย่างสูงกับผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกโครงการฯ ทุกคน

ปัจจุบันประชาชนคนไทยอีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังไม่มีสวัสดิการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ เมื่อต้องเข้าโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก รวมทั้งประสบปัญหาเรื่องการแออัดและบริการที่ไม่ทั่วถึง ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ถ้าสมัครเป็นสมาชิกของโครงการ ศูนย์สุขภาพ ประเทศไทย เพราะมีรูปแบบประกันสุขภาพที่จะคุ้มครองการจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกได้รับความคุ้มครองภายใต้แผนการประกันสุขภาพครอบคลุมทั่วประเทศได้มาตรฐานทางด้านบริการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณและครอบครัวของท่าน ด้วยบริการ FAX CLAIM ในโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ จะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสร้างความอบอุ่น ความปลอดภัยให้ท่านและครอบครัวที่ท่านรักอย่างมีคุณภาพที่ดี เป็นการยกระดับมาตรฐานชีวิตของท่านให้ดีขึ้น

จุดเด่น ความคุ้มครองของสมาชิกในโครงการหลักสุขภาพไทย
ได้รับความคุ้มครองด้านสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลตามรูปแบบ กรมธรรม์
ได้รับความคุ้มครองจ่ายชดเชยเงินสดด้านอุบัติเหตุบุคคล หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรและสูญเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะต่าง ๆ เช่น สูญเสียตา, แขน, ขา, มือ เป็นต้น
ได้รับสิทธิพิเศษ คุณจะได้รับบัตรทอง VIP ของศูนย์สุขภาพฯ ซึ่งจะได้รับสิทธิในการต้อนรับจากโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายในการรักษาจะถูกเรียกเก็บโดยตรงกับศูนย์สุขภาพฯ ภายหลัง

ผลประโยชน์ความคุ้มครองประกันสุขภาพ

กรณีเจ็บป่วย (คนไข้ใน)
เบิกค่าห้อง, ค่าอาหารได้ 90 วัน /ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ/ ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด/ ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน/ ค่าวินิจฉัยรังสีเอ็กซ์/ ค่าธรรมเนียมแพทย์เยี่ยมไข้ สูงสุด 30 วัน

กรณีอุบัติเหตุ (คนไข้ใน)
เบิกค่าห้อง, ค่าอาหารได้ 90 วัน /ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ /ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด/ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน/ค่าวินิจฉัยรังสีเอ็กซ์ /ค่าธรรมเนียมแพทย์เยี่ยมไข้ สูงสุด 30 วัน

กรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ (คนไข้นอก) พบแพทย์ได้ 30 ครั้ง / ปี

สมาชิกประกันสุขภาพยังได้รับการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุบุคคลด้วยการชดเชยเงินสดตามทุนประกันตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

ศูนย์สุขภาพประเทศไทย กำหนดรับบุคคลที่จะสมัครเป็นสมาชิกประกันสุขภาพ มีคุณสมบัติดังนี้

อายุ 1 ปี เต็ม ถึง 60 ปี
เป็นบุคคลที่ไม่มีโรคเรื้อรังมาก่อน / เป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์ดี / เป็นบุคคลที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ว่ามีสุขภาพดี

สมาชิกของ บริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด ทุกท่านมีสิทธิ์ เข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลปิยะมินทร์ หรือโรงพยาบาลของรัฐบาล และเอกชน ได้ทั่วประเทศ

บริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแก่ประชาชนคนไทยทุกคน ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ดังคำขวัญที่ว่า “ ป่วยแล้วไม่จน หมดกังวล ด้วยศูนย์สุขภาพ ”
นอกจากนี้ บริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด ยังได้มีโรงพยาบาล ในเครือ (โรงพยาบาลปิยะมินทร์) ตั้งอยู่ที่ถนนบางนา – ตราด กม.6 กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เปิดบริการรักษาพยาบาลแบบครบวงจรมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยไว้บริการสมาชิกของศูนย์สุขภาพฯ ทุกท่านโรงพยาบาลปิยะมินทร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนก่อตั้งมานานกว่า 10 ปี มีมูลค่าสินทรัพย์กว่า 1,500 ล้านบาท จัดตั้งขึ้นโดยศูนย์สุขภาพประเทศไทย

บอร์ด คปภ. สั่งให้ บริษัทศูนย์สุขภาพฯ หยุดรับ ประกันภัย
บริษัทฯ มีหนี้สินค้างจ่ายผู้เอา ประกันภัย จำนวนมาก รายงานทางการเงินขาดความน่าเชื่อถือ อยู่ในลักษณะอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) ประจำเดือนธันวาคม 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป

ด้วยบริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีภาระหนี้สินค้างจ่ายแก่ผู้เอา ประกันภัย หรือประชาชนเป็นจำนวนมาก มีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และรายงานทางการเงินยังขาดความน่าเชื่อถือ บริษัทจึงมีฐานะ หรือการดำเนินการ อยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา ประกันภัย หรือประชาชน

คณะกรรมการ คปภ. จึงพิจารณาเห็นชอบ ให้นายทะเบียนใช้อำนาจตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 สั่งให้บริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว และให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาฐานะการเงิน และการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดของกรมธรรม์ ที่บริษัทจะต้องชำระเงินคืนให้แก่ผู้เอา ประกันภัย เมื่อครบกำหนดสัญญา เช่น หมายเลขกรมธรรม์ ชื่อผู้เอา ประกันภัย จำนวนเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อครบกำหนด และส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงาน คปภ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง และให้บริษัทบันทึกรายการในสมุดทะเบียนสมุดบัญชี คำนวณ และดำรงเงินสำรอง ประกันภัย ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
บันทึกรายการหนี้สิน ได้แก่ ค่าปรับ และจำนวนเงินสำรองเงินจ่ายตามกรมธรรม์ ให้ครบถ้วน
จัดหาเงินทุน เช่น การเพิ่มทุน ให้เพียงพอต่อภาระผูกพันตามที่ระบุข้างต้น และให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนฯ ตามที่กฎหมายกำหนด
เร่งจ่ายเงินตามสัญญา ประกันภัย ให้แก่ผู้เอา ประกันภัย หรือผู้ร้องเรียนให้ครบถ้วน
จัดให้มีระบบงาน และบุคลากรที่มีคุณภาพ และจำนวนที่เหมาะสม เพื่อให้บริการประชาชน และผู้เอา ประกันภัย ระบบงาน ได้แก่ ความพร้อมในระบบบัญชีการเงิน ระบบการเสนอขาย และการพิจารณารับ ประกันภัย ระบบการจัดการค่าสินไหมทดแทน ระบบการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น รวมถึงให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
ให้บริษัทแก้ไข และดำเนินการตามเงื่อนไขข้างต้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ในระหว่างการหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว บริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สามารถให้บริการแก่ผู้เอา ประกันภัย รายเดิมได้ตามปกติ เช่น การจ่ายค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่สามารถขายกรมธรรม์ ประกันภัย รายใหม่ได้ โดยสำนักงาน คปภ. ได้ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำที่บริษัททุกวัน เพื่อประสานให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้เอา ประกันภัย หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย 1186 หรือ www.oic.or.th ที่มา: https://www.oic.or.th

รมว. การคลังลงนามในคำสั่ง ปิดตาย บมจ.ศูนย์สุขภาพประเทศไทย หลังไม่สามารถแก้ไขปัญหาฐานะการเงิน และการกระทำผิดฝ่าฝืนกฎหมายประกันภัยได้ คปภ. พร้อมดูแลลูกค้าและเจ้าหนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แจ้งว่า
นายสมหมาย ภาษี รมว.การคลัง ได้ลงนามในคำสั่งที่ 1472/2557
ลงวันที่ 28 ต.ค.2557 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บมจ.ศูนย์สุขภาพประเทศไทย
เนื่องด้วยบริษัทมีพฤติการณ์ที่หากให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนได้

เนื่องจากบริษัทมีภาระหนี้สินค้างจ่ายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนจำนวนมาก, ใช้กรมธรรม์ประกันภัยโดยไม่เป็นไปตามแบบและข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ, กระทำการตั้งหรือมอบหมายบุคคลอื่นนอกจากตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประ กันวินาศภัย หรือพนักงานของบริษัทซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงินเป็นผู้รับชำระเบี้ยประกันภัย

รวมทั้งไม่จัดส่งรายงานประจำปี การคำนวณความรับ ผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของปี พ.ศ.2551 ต่อคณะกรรม การฯ, ไม่จัดส่งรายงานการประ เมินระบบการควบคุมภายในและระเบียบวิธีปฏิบัติการลง ทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท ประกันวินาศภัย สำหรับปี 2552 และ 2553 ต่อนายทะเบียน, ไม่ จัดส่งนโยบายการบริหารความ เสี่ยงและสรุปแผนธุรกิจ 3 ปี สำหรับปี 2552 ให้แก่ สำนัก งาน คปภ.ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และไปลงทุนในหุ้นทุน โดยฝ่าฝืนข้อกำหนดตามกฎหมาย

นายทะเบียนด้วย ความเห็นชอบของคณะกรรม การ ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) สั่งให้บริษัทหยุดรับประ กันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.2556 และให้บริษัทดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับฐานะและการ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค.2557 แต่ไม่สามารถ แก้ไขได้ มาจนถึงปัจจุบัน เป็นผลให้โดนสั่งปิดตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.2557

เพื่อมิให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยได้รับความเดือดร้อน คปภ.ได้รับความร่วมมือจากบริษัทประกันวินาศภัยภัย 25 บริษัท ยินดีรับโอนกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัยซึ่งได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทที่ถูกปิด และยังมีผลผูกพันอยู่ ส่วนเจ้าหนี้ให้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี และกองทุนประกันวินาศภัย ภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่กองทุนประกันวินาศภัยออกประกาศ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ

no related articles to display.
up arrow