INSURANCETHAI.NET
Thu 25/07/2024 6:41:54
Home » สยามซัมซุงประกันชีวิต » สยามซัมซุง PA Executive – สยามซัมซุงประกันชีวิต\"you

สยามซัมซุง PA Executive – สยามซัมซุงประกันชีวิต

2011/02/12 885👁️‍🗨️

สยามซัมซุง PA Executive – สยามซัมซุงประกันชีวิต

ประกันอุบัติเหตุ สำหรับผู้บริหาร
– อายุรับประกันภัย 25 – 60 ปี
– สามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ โดยที่จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ ต้องไม่เกิน 4,000,000 บาท
– ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา รับประกันกรณีผู้เอาประกันภัยที่มีความคุ้มครองอื่น หรือกรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เหมาะสมกับรายได้ หรือกรณีปัญหาบางประการ

อาชีพชั้น 1 ผู้ประกอบอาชีพในสำนักงาน

ข้าราชการ ครู อาจารย์ ผู้บริหารองค์การธุรกิจ ผู้รับเงิน นักกฎหมาย ผู้พิพากษา อัยการ (ไม่ได้ออกนอกสถานที่) สถาปนิก แพทย์ (ไม่ใช่ศัลยแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์) ผู้จัดการและ เสมียนในธนาคาร บริษัทประกันภัย บริษัทเดินเรือ บริษัทส่งสินค้าเข้าและสินค้าออก (เฉพาะหน้าที่ในสำนักงานเท่านั้น) นักบัญชี การเงิน จิตรกร (ในสำนักงาน)
อาชีพชั้น 2 ผู้ประกอบอาชีพควบคุมงานในสำนักงานหรือต้องมีการออกนอกสถานที่
ผู้แทน เซลส์แมน ผู้จัดการโรงแรม ผู้จัดการ (บริษัทท่องเที่ยว โรงงาน โรงมหรสพ หรือภัตตาคาร) ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ศัลยแพทย์ นางภดุงครรภ์ นางพยาบาล นักเคมี พนักงานเก็บเงิน พนักงานจัดการสินค้า พนักงานขาย เจ้าของกองมรดก เจ้าของบ้านจัดสรร เจ้าของสวน (ไม่ได้ลงมือทำ) เจ้าของบ้านเช้า ผู้ตรวจการ (รัฐบาลและองค์การธุรกิจ) ช่างภาพ นักดนตรี นักร้อง นักข่าว ร้านเสื้อผ้า เพชรพลอย ทองรูปพรรณ ศุลการักษ์ทำงานนอกสถานที่ นักกฎหมาย ทนายความ (ออกนอกสำนักงาน) บุรุษไปรษณีย์ (ไม่ใช่รถจักรยานยนต์) ผู้จัดการฝ่ายศิลป์ พนักงานขายของหน้าร้าน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ศึกษานิเทศก์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการบริษัทรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ประมูลงานทั่วไป ฯลฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม สยามซัมซุง PA Executive

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow