INSURANCETHAI.NET
Fri 19/07/2024 19:46:12
Home » ข่าวประกันภัย » กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย แก้ไข เปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัย\"you

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย แก้ไข เปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัย

2017/08/21 1517👁️‍🗨️

คำสั่งนายทะเบียน ที่ 15/2560 เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัย (รายปี) สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

วันที่เผยแพร่: 08 พฤษภาคม 2560
http://www.oic.or.th/sites/default/files/khamsangnaaythaebiiynthii_15-2560.pdf

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow