INSURANCETHAI.NET
Tue 17/05/2022 8:54:00
Home » ข่าวประกันภัย » กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย แก้ไข เปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัย\"you

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย แก้ไข เปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัย

2017/08/21

คำสั่งนายทะเบียน ที่ 15/2560 เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัย (รายปี) สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

วันที่เผยแพร่: 08 พฤษภาคม 2560
http://www.oic.or.th/sites/default/files/khamsangnaaythaebiiynthii_15-2560.pdf


insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow