INSURANCETHAI.NET
Tue 16/04/2024 2:26:50
Home » Uncategorized » เบี้ยประกันวินาศภัยแยกตามประเภทประกัน 2021\"you

เบี้ยประกันวินาศภัยแยกตามประเภทประกัน 2021

2022/10/12 54539👁️‍🗨️

Direct Premiums = DP
Public Liability = PL
Line of Business สายธุรกิจ แยกเป็น 4 ประเภท
รถยนต์ = ภาคสมัครใจ ภาคบังคับ (พรบ)
อัคคีภัย
มารีน = สินค้า เรือ
เบ็ดเตล็ด = นอกเหนือจากข้างบน เช่น ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ …

2021 เบี้ยประกันวินาศภัย 262,746,042 บาท
6 ปี อัตราการเติบโต 25% (2015-2021)

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow