INSURANCETHAI.NET
Thu 29/07/2021 0:42:08
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย เอเซียประกันภัย 1950 » เอเซียประกันภัย 1950\"you

เอเซียประกันภัย 1950

2013/06/21

บริษัท เอเชียประกันภัย1950 จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2493 ภายใต้ชื่อ บริษัท ยั่งยืนประกันภัย จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจ ด้านการประกันภัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเชียทรัสต์ประกันภัย จำกัด และเปลี่ยนเป็น บริษัท เอเชียสากลประกันภัย จำกัด ในปี พ.ศ.2527

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (asia.pdf)

1 กันยายน พ.ศ. 2546 ได้มีการเปลี่ยนฝ่ายบริหารและกลุ่มผู้ถือหุ้นชุดใหม่ พร้อมกับย้าย ที่ทำการสำนักงานใหญ่มาอยู่เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548

จาก ประสบการณ์ยาวนานกว่า 55 ปี ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพแห่ง บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด ได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการให้บริการโดยยึดหลักการดำเนินตามหลักสุจริต และซื่อตรงเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เอาประกัน

คณะกรรมการและผู้บริหารชุดใหม่ มีนโยบายและเป้าหมายที่จะพัฒนา บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด ให้เป็นบริษัทประกันวินาศภัยระดับมาตรฐานสากลโลก สร้างความมั่นคงในด้านสินทรัพย์ทุนจดทะเบียนจาก 30 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2546 เป็น 100 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2548และเพิ่มเป็น 300 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2549 พร้อมกับ เพิ่มรายได้จากธุรกิจการรับประกันภัยจาก 55 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2546 เป็น 200 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2547 เป็น 400 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2548 และเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจนติดอยู่ในอันดับต้นๆของบริษัทประกันภัยชั้นแนวหน้า ทั้งรายได้ รับประกันภัยและความมั่นคงด้านกองทุนสำรอง ภายใน 5 ปี โดยนโยบายการบริหารจะให้ความสำคัญ ต่อความเป็นมืออาชีพเฉพาะด้านการประกันวินาศภัยความเป็นเลิศด้านบริการและ ความสุจริตใจสูงสุดต่อ ผู้ถือกรมธรรม์

เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮาส์ ชั้น 12 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2254-9977
https://www.aii.co.th
https://www.asiainsurance.co.th/newasia/

ประวัติ บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2493 เป็นบริษัทประกันภัยของกลุ่มธนาคารเอเชียทรัสต์
ด้วยทุนที่ชำระแล้ว 30 ล้านบาท

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2546 กลุ่มผู้ชำนาญการด้านธุรกิจประกันภัยนำโดย
นายจุลพยัพ ศรีกาญจนา ได้เข้าถือหุ้นและบริหารงาน เพื่อสร้าง “เอเชียประกันภัย” ให้เป็น บริษัทประกันภัย
ที่มีนวัตกรรมใหม่แห่งวงการประกันภัย

ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2548-2549 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
คิดค้นกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ แบบแรกในประเทศไทยจนได้เป็น Generic Name ของวงการ
ประกันภัย คือ ASIA 3+ ที่สร้างความแปลกใหม่เพิ่มสีสันให้กับวงการประกันภัย และได้รับการยกย่อง เป็นบริษัทประกันภัยแนวนวัตกรรมใหม่

ปี 2550 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล GOLD AWARD สุดยอดแคมเปญการตลาด MAT AWARD 2007 อันดับหนึ่ง จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยประเภทแนวความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาดใหม่

เปิดศูนย์จำหน่าย ASIA 3+ บนสถานีรถไฟฟ้า BTS เป็นการให้บริการแบบครบวงจรเข้าถึงผู้บริโภค
ได้โดยตรงเพื่อตอบสนองไลฟสไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความรวดเร็ว สะดวกสบาย ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการจากผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ธนาคาร DEG (KFW) ธนาคารเพื่อการพัฒนาธุรกิจ อันดับหนึ่งจากประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งเป็นธนาคารอันดับต้นของสหภาพยุโรปได้บรรลุข้อตกลงร่วมทุนกับบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือพัฒนาธุรกิจประกันภัยของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการขยายกิจการ และเสริมฐานะความมั่นคงทางการเงิน ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 199 ล้านบาท

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เอเชียประกันภัย 1950 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
“บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)” สู่ก้าวต่อไปที่ยิ่งใหญ่ และมั่นคง

อู่ประกันภัยhttps://www.asiainsurance.co.th/garage_new/garageg.aspxhttps://www.asiainsurance.co.th/newasia/garage-list.php

กดเพื่อดาวน์โหลดอู่ประกันภัย

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow