INSURANCETHAI.NET
Fri 19/04/2024 19:45:07
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย » โตเกียวมารีน\"you

โตเกียวมารีน

2012/07/01 2651👁️‍🗨️

บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด

ดำเนินธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี ภายใต้การสนับสนุนและการบริหารงานแบบมืออาชีพจากทีมงานของกลุ่มบริษัท โตเกียวมารีน นิจิโด และโตเกียวมารีนเอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินในระดับความน่าเชื่อถือสูงสุด (AA) จากการจัดอันดับจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ

https://www.tokiomarine.co.th
https://www.tokiomarine.com/

2489 บริษัท ฮั่วเซียง จำกัด ก่อตั้ง และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด เมื่อปี 2495
เริ่มให้ บริการรับประกันอัคคีภัย และ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

2496 บริษัทฯ ก็ได้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการรับประกันภัยรถยนต์

2518 ใบอนุญาตประกอบกิจการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดในปี เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด

2514 บริษัทฯ เข้าร่วมทุนกับ บริษัท โตเกียวมารีน แอนด์ ไฟร์ อินชัวรันส์ จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทประกันวินาศภัยที่เก่าแก่ที่สุดของประทศญี่ปุ่น

2545 มีการปรับโครงสร้างองค์กรของ โตเกียวมารีน นิจิโดและ บริษัทในเครือทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขยายธุรกิจ ในทุกภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับภูมิภาคเอเชียได้มีการก่อตั้ง บริษัท โตเกียวมารีนเอเชีย จำกัด (Tokio Marine Asia Pte. Ltd.) ขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นสำนักงานใหญ่ในภูมิภาคนี้ และมีบทบาทในการส่งเสริม และกำกับดูแลการ บริหารงานของบริษัทในเครือโตเกียวมารีนในภูมิภาคเอเชีย

ความช่วยเหลือ และสนับสนุน และการบริหารงานแบบมืออาชีพจากทีมงานของกลุ่มบริษัท โตเกียวมารีน นิจิโด รวมทั้งการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากโตเกียวมารีนเอเชีย

ภายใต้ความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจกับโตเกียวมารีนมากว่า 40 ปี
ประกันภัยศรีเมือง เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553

โตเกียวมารีนแอนด์นิจิโดเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินมากที่สุดบริษัทหนึ่ง และได้รับการจัดอันดับจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศหลายแห่งให้อยู่ในระดับความน่าเชื่อถือสูงสุด เช่น AA จาก Standard & Poor’s, Aa2 จาก Moody’s และ AAA จาก JCR. (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2552)

เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 40 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
T : 0-2686 8888, 0-2686 8889 (Japanese)
F : 0-2686 8601-2
info@tokiomarine.co.th
https://www.tokiomarine.com

03/7/2018

โตเกียวมารีน เทคโอเวอร์ประกันคุ้มภัย จาก ไอเอจี ออสเตรเลีย

โตเกียวมารีน ฮุบประกันคุ้มภัยขึ้นอันดับ3

โตเกียวมารีนควัก 13,000 ล้าน เทคโอเวอร์ประกันคุ้มภัยจาก ไอเอจี ออสเตรเลีย
รายงานข่าวแจ้งว่า โตเกียวมารีน โฮลดิ้งส์ ได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการ โดยบริษัท โตเกียวมารีน แอนด์ นิชิโด ไฟร์ อินชัวรันส์ ได้เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขาย เพื่อเข้าซื้อหุ้นของบริษัท ประกันคุ้มภัย จาก อินชัวรันซ์ ออสเตรเลีย กรุ๊ป ลิมิเต็ด หรือกลุ่ม IAG

โตเกียวมารีนประกันภัย ซื้อประกันคุ้มภัยมูลค่า 1.3 หมื่นล้าน
โตเกียวมารีนโฮลดิ้งส์ ประกาศการเข้าซื้อกิจการ โดย บริษัท โตเกียวมารีน แอนด์ นิชิโด ไฟร์ อินชัวรันส์ ได้เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขาย เพื่อเข้าซื้อหุ้นของบริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) จาก อินชัวรันซ์ ออสเตรเลีย กรุ๊ป ลิมิเต็ด (หรือกลุ่ม IAG) ซึ่งการทำสัญญาครั้งนี้ ครอบคลุมถึงกิจการของกลุ่ม IAG ในประเทศอินโดนีเซีย ด้วยมูลค่ารวมทั้งสิ้น 525 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือคิดเป็นเงินไทยมูลค่าราว 13,000 ล้านบาท ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มโตเกียวมารีนในภูมิเอเชีย

นับจากนี้ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการโดยยึดตามประกาศของโตเกียวมารีนโฮลดิ้งส์ ซึ่งในกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในกฎระเบียบจะเป็นไปตามที่คณะผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม บมจ. โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) ยังคงเดินหน้าที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าคนไทย รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ตามวิสัยทัศน์ ‘To Be a Good Company’

โตเกียวมารีนฮุบประกันคุ้มภัยขึ้นอันดับ3
โตเกียวมารีนควัก 1.3 หมื่นล้าน เทกโอเวอร์ประกันคุ้มภัยจาก ไอเอจี ออสเตรเลีย รายงานข่าวแจ้งว่า โตเกียวมารีน โฮลดิ้งส์ ได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการ โดยบริษัท โตเกียวมารีน แอนด์ นิชิโด ไฟร์อินชัวรันส์ ได้เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อเข้าซื้อหุ้นของบริษัท ประกันคุ้มภัย จาก อินชัวรันซ์ ออสเตรเลีย กรุ๊ป ลิมิเต็ด หรือกลุ่ม IAG

ครอบคลุมถึงกิจการของกลุ่ม IAG ในประเทศอินโดนีเซีย ด้วยมูลค่ารวมทั้งสิ้น 525 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่ม โตเกียวมารีน ในภูมิภาคเอเชีย

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จะดำเนินการโดยยึดตามประกาศของ โตเกียวมารีนโฮลดิ้งส์ กำหนดต่อไป

ปีที่ผ่านมา
บริษัท ประกันคุ้มภัย มีส่วนแบ่งตลาดอยู่อันดับที่ 7 เบี้ย ประกันภัย 8,985 ล้านบาท
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย มีส่วนแบ่งตลาดอยู่อันดับที่ 9 เบี้ย ประกันภัย 7,805 ล้านบาท
เมื่อรวมกิจการทำให้มีเบี้ย ประกันภัย อยู่ที่ 16,890 ล้านบาท เป็นอันดับที่ 3 แทนบริษัท กรุงเทพประกันภัย ที่มีเบี้ย 15,367 ล้านบาท

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow