INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 14:21:13
Home » การประกันภัย » ผู้โดยสาร เกิดอุบัติเหตุ เข้ารักษาตัวโรงพยาบาล เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากใคร?\"you

ผู้โดยสาร เกิดอุบัติเหตุ เข้ารักษาตัวโรงพยาบาล เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากใคร?

2018/09/09 994👁️‍🗨️

ผู้โดยสารนั่งอยู่ในรถแล้วเกิดอุบัติเหตุ และได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากใครได้บ้าง และเรียกร้องได้ในวงเงินเท่าไร

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สามารถเรียกได้ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมูลละเมิด บุคคลที่สามารถเรียกร้องคือ
1.คนขับที่ทำละเมิด
2.นายจ้างในทางการที่จ้างของผู้ขับขี่คนนั้น และ
3.บริษัทที่รับประกันภัยรถฝ่ายที่ต้องรับผิดนั้น ซึ่งบริษัทที่รับประกันภัยจะรับผิดไม่เกินความคุ้มครองที่ซื้อประกันภัยไว้ แต่หากไม่สามารถตกลงกันได้ก็สามารถใช้สิทธิทางศาลฟ้องในมูลละเมิดทั้ง 3 ฝ่ายได้ ทั้งนี้ คดีจะมีอายุความละเมิด 1 ปี นับแต่วันทำละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำผิด

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow