INSURANCETHAI.NET
Thu 20/01/2022 21:46:48
Home » Uncategorized » โอมิครอน vs สมาคมประกันวินาศภัยไทย vs คปภ\"you

โอมิครอน vs สมาคมประกันวินาศภัยไทย vs คปภ

2022/01/06

การมาของ ‘โอมิครอน’ ทำให้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ยื่นอุทธรณ์ ขอให้ บอร์ด คปภ.พิจารณายกเลิกคำสั่งนายทะเบียน เพื่อให้สามารถใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ เจอ จ่าย จบ

รวมทั้ง ยืนยันในหลักการเรื่องความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ โดยผู้เอาประกันฯ COVID-19 จะได้รับความคุ้มครองแบบผู้ป่วยใน ต่อเมื่อได้รับการวินิจฉัย ให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเท่านั้น

คณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ยื่นอุทธรณ์ ขอให้ บอร์ด คปภ.พิจารณายกเลิกคำสั่งนายทะเบียน 2 ฉบับ ได้แก่
1.คำสั่งเรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
2.คำสั่งเรื่องการรักษาพยาบาล เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของ COVID-19

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เห็นว่า …
การออกคำสั่งให้มีผลบังคับย้อนหลังไปถึงกรมธรรม์ ที่นายทะเบียนเห็นชอบ และจำหน่ายให้กับประชาชนไปแล้ว ผิดหลักการและเป็นการทำลายหลักการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย เพราะความเสี่ยงเปลี่ยนไป แต่อัตราเบี้ยประกันภัยไม่ได้เพิ่มขึ้นการออกคำสั่งดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัยในระดับวิกฤต และส่งผลให้บริษัทประกันวินาศภัย 2 บริษัท ต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ เพราะไม่สามารถใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อหยุดยั้งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้ กระทบผู้ถือกรมธรรม์ประเภทอื่นของ 2 บริษัท กว่า 4 ล้านราย และเป็นภาระต่อกองทุนประกันวินาศภัย ที่ต้องมาใช้หนี้ให้กับผู้เอาประกัน

ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอยืนยันในหลักการเรื่องความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันฯ COVID-19 จะได้รับความคุ้มครองแบบผู้ป่วยใน ต่อเมื่อได้รับการวินิจฉัย ให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเท่านั้น

สรุป

ปกติแล้วบริษัทประกันภัยสามารถยกเลิกสัญญาประกันภัยกับลูกค้าได้ (รวมถึงลูกค้าก็สามารถยกเลิกสัญญาประกันภัยได้ตลอดเวลา) ซึ่งหากในกรมธรรม์ไม่ได้มีเขียนไว้ว่า ยกเลิกได้กรณีใดบ้าง หรือ ไม่มีข้อห้ามไว้ แต่ก่อนหน้านั้น คปภ. เกรงว่าบริษัทประกันจะใช้สิทธิตรงนี้กันหมด และ ทำให้ผู้เอาประกันเสียประโยชน์ จึงออกคำสั่ง ห้ามให้ยกเลิก ซึ่งดูเหมือนว่าเรื่องก็เงียบๆไป จน การมาของ โอมิครอน ซึ่งแพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมาหลายเท่า ทำให้บริษัทประกันยิ่งเสี่ยงต่อ การต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า หากมีการเจอว่าติดโควิด

นอกจากนี้ในทางลับ ลูกค้าบางราย อาจมีแนวคิด จะไปรับเชื้อก่อนที่กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับ เพราะมองว่า ติดยังไงก็ไม่รุนเเรง

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow