INSURANCETHAI.NET
Fri 19/07/2024 18:56:53
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย ไอเอจีประกันภัย » ไอเอจีประกันภัย\"you

ไอเอจีประกันภัย

2011/09/15 3733👁️‍🗨️

ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) / โอนกิจการทั้งหมดให้ ประกันคุ้มภัย

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
ตามที่ บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความเห็นชอบจาก คปภ. ให้โอนกิจการทั้งหมดให้กับ บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) แล้วนั้น ซึ่งขณะนี้บริษัททั้งสองอยู่ระหว่างการดำเนินการโอนกิจการระหว่างกัน
บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่าสำหรับกรมธรรม์ที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 นี้เป็นต้นไป บริษัทฯจะดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์ภายใต้ชื่อ บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) ในขณะที่กรมธรรม์ที่ซื้อหรือต่ออายุก่อนวันดังกล่าวจะคุ้มครองภายใต้ชื่อ บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด และในอนาคตบริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการโอนเว็บไซต์ www.nzi.co.th ไปยัง www.safety.co.th

หากท่านมีข้อแนะนำ ข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่รับประกันภัยที่ท่านเคยติดต่อ โทรศัพท์ 0-2207-0266 หรือที่ contact@iag.co.th
เข้าสู่เว็บไซต์ประกันภัยคุ้มภัย

อินชัวรันซ์ ออสเตรเลีย กรุ๊ป หรือ ไอเอจี

เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ อีกทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรับประกันภัยเฉพาะทางในประเทศอังกฤษ และดำเนินการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ไอเอจี มีเบี้ยรับประกันภัยรวมมากกว่า 2.1 แสนล้านบาท และได้รับการจัดระดับความเข้มแข็งทางการเงินโดย S&P ในระดับ “A+” หรือบริษัทประกันภัยที่มี “ความเข้มแข็งทางด้านการเงิน” ในปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานกว่า 13,500 คน

ในประเทศออสเตรเลีย บริษัทในเครือไอเอจีให้บริการทั้งทางด้านการประกันภัยส่วนบุคคล และการประกันภัยส่วนพาณิชยกรรม โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายโดยตรงสู่ลูกค้า และผ่านทางเครือข่ายต่างๆ โดยรับประกันภัยในทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้แก่ รถยนต์กว่า 5.5 ล้านคัน บ้านอยู่อาศัย 2.2 ล้านหลัง ลูกค้าองค์กรมากกว่า 207,500 บริษัท ฟาร์มอีกกว่า 73,400 แห่ง และรับประกันภัยเงินทดแทนแรงงานให้แก่พนักงานบริษัทต่างๆ กว่า 145,000 แห่ง

ในประเทศนิวซีแลนด์ ไอเอจีเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการประกันวินาศภัยทั้งทางด้านการประกันภัยส่วนบุคคลผ่านแบรนด์ State และการประกันภัยส่วนพาณิชยกรรมผ่านแบรนด์ NZI

ไอเอจีดำเนินการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ในประเทศไทย ไอเอจีเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันภัยส่วนบุคคลผ่านแบรนด์ คุ้มภัย และการประกันภัยส่วนพาณิชยกรรมผ่านแบรนด์ NZI ในมาเลเซีย ไอเอจีเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัทประกันวินาศภัย AmG ของกลุ่ม AmAssurance
ในประเทศอินเดีย ไอเอจีได้ลงนามที่จะร่วมทุนกับ State Bank of India (SBI) ที่จะก่อตั้งบริษัทประกันวินาศภัยขึ้น โดย SBI มีลูกค้ามากกว่า 100 ล้านคน มีสาขากว่า 11,000 สาขาทั่วประเทศ และบริษัทฯในเครือ SBI มีลูกค้ากว่า 46 ล้านคน มีสาขากว่า 4,500 สาขา
ในประเทศจีน ไอเอจีเป็นผู้ให้บริการด้านความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน และเป็นตัวแทนรับประกันภัยภายใต้ แบรนด์ CAA
ในประเทศอังกฤษ ไอเอจีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยรถยนต์ผ่านแบรนด์ Equity Red Star โดยเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันภัยส่วนบุคคลที่ใหญ่ที่สุดของ Lloyd Syndicate ที่ให้บริการทั้งการประกันภัยส่วนบุคคล และการประกันภัยส่วนพาณิชยกรรม โดยไอเอจีเข้ามาถือหุ้นในปี 2550 บริษัทในเครือของไอเอจีในประเทศอังกฤษยังรวมถึงบริษัทนายหน้าประกันภัยสำหรับลูกค้ารายย่อยผ่านแบรนด์ Equity Broking และบริษัทนายหน้าประกันภัยสำหรับลูกค้าส่วนพาณิชยกรรมผ่านแบรนด์ Barnett & Barnett

Dear Valued Customer,

IAG Insurance (Thailand) Limited has received an approval from the OIC to transfer the business to Safety Insurance Public Company Limited.

To achieve that, IAG Insurance policies that expire from 1 July 2011 onwards will be renewed under Safety Insurance Public Company Limited company name while policies purchased prior to that date continue cover under IAG. In addition, IAG Insurance website, www.nzi.co.th, will be transfer to Safety Insurance website, www.safety.co.th, soon.

Should you have any questions, please call your usual NZI contacts at 0 2207 0266 to 85 or email contact@iag.co.th
Yours sincerely,

NZI Thailand Team

ประกันคุ้มภัย ควบ ไอเอจีประกันภัย กลางปี 2555

บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ออกประกาศเรื่องการโอนกิจการและรับโอนกิจการ โดยแจ้งผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้าและหน่วยงานอื่นๆ ทราบว่า ตามที่บริษัทประกันคุ้มภัยและบริษัท ไอเอจี ประกันภัย ได้ร่วมกันยื่นโครงการเพื่อขอรับความเห็นชอบในการโอนกิจการและรับโอนกิจการ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นั้น

ขณะนี้ สำนักงานคปภ.ได้มีหนังสือที่ 4220/184 และ 4220/185 ลงวันที่ 24 มกราคม 2554 โดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ให้ความเห็นชอบให้บริษัท ไอเอจี ประกันภัยโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ บริษัทประกันคุ้มภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งสองบริษัทจะดำเนินการโอนกิจการและรับโอนกิจการระหว่างกัน ตามรายละเอียดโครงการของบริษัทให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 อย่างไรก็ดี หลังจากโอนกิจการแล้ว บริษัท ไอเอจี ประกันภัยจะคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้กับคปภ. เพื่อดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ประกันคุ้มภัยเพียงแบรนด์เดียว

ปัจจุบันบริษัทประกันคุ้มภัยอยู่อันดับ 6 ของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยประเทศไทย ณ สิ้นปี 2553 มีเบี้ยรับรวมทั้งสิ้น 4,488.358 ล้านบาท เป็นเบี้ยประกันภัยรถยนต์ถึง 3,876.901 ล้านบาท หรือ 86% ของทั้งพอร์ต ซึ่งในช่วง 2 เดือน แรกของปีนี้ประกันคุ้มภัยมีเบี้ยรับรวม 734.094 ล้านบาท ลดลง 2.82% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี เมื่อทั้ง 2 บริษัทควบรวมกิจการเข้าด้วยกันจะมีเบี้ยรับรวม 5,288.432 ล้านบาท (ยึดข้อมูลปี 2553) ก้าวขึ้นมาอยู่อันดับ 5 แซงหน้า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทันที

บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ (NZI)
เลขที่ 1550 ชั้น 24 อาคารธนภูมิ
ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (662) 207-0266-85
โทรสาร (662) 207-0575-6

Insurance Australia Group Limited ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย และผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท เอ็นเอชซีที จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 50) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและ IAG International Pty Limited (ถือหุ้นร้อยละ 49) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย

24-5-2018

IAG ขาย คุ้มภัย

IAG ขาย ‘คุ้มภัย’ พ่วงหุ้นร่วมทุน 3 ประเทศ

คุ้มภัย เบอร์ 7 ในตลาดประกันภัย

IAG เบอร์หนึ่งออสเตรเลีย โละทิ้งธุรกิจประกันวินาศภัยใน 4 ชาติอาเซียน เปิดประมูลเหมา ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม

ขาย “ประกันคุ้มภัย” ที่ถือหุ้น99% กลุ่มที่สนใจซื้อทั้ง ยุโรป ญี่ปุ่น มาเลเซีย จีน

บริษัท อินชัวรันส์ ออสเตรเลีย กรุ๊ป (ไอเอจี) ในมีแผนการที่จะขายธุรกิจ ประกันภัย ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้ง 4 ประเทศ
โดยดีลครั้งนี้อาจจะมีมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 16,000 ล้านบาท โดยแผนการดังกล่าวอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ของบริษัท ที่ต้องการทบทวนการดำเนินธุรกิจในเอเชีย

ครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2561 ไอเอจี ขาดทุนจากการรับ ประกันภัย ในภูมิภาคเอเชีย 6 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (4.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือประมาณ 144 ล้านบาท

บริษัทฯ กำลังทบทวนการดำเนินธุรกิจในเอเชีย ท่ามกลางการขาดโอกาสในการซื้อ ประกันภัย จากผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นการเติบโตในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งแม้ว่าจะเป็นภูมิภาคที่น่าสนใจ เนื่องจากมีเบี้ย ประกันภัย ต่อจีดีพี่ต่ำ แต่ก็มีการแข่งขันที่รุนแรงเช่นกัน

นักวิเคราะห์จาก บริษัท Macquarie ประเมินว่า ในที่สุดแล้ว ไอเอจี จะถอยออกจากตลาด ประกันภัย ในภูมิภาคอาเซียน และได้เงินทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 800 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 19,200 ล้านบาท ในอีก 2-3 ปีข้างหน้านี้

ประกันคุ้มภัย มีผลประกอบการที่ดีอยู่มาก เบี้ยประกันภัยติด TOPTEN มาตลอด แต่แนวคิดของฝรั่งจะมองภาพรวม เพราะหากจะเลือกขายเฉพาะธุรกิจในประเทศที่มีผลประกอบการขาดทุนอย่างเดียว คงไม่ได้ราคา จึงต้องขายรวมกับประเทศที่มีผลกำไรดีด้วย

การที่ ไอเอจี ขาย ประกันคุ้มภัย ถือเป็น บริษัทประกันภัย จากออสเตรเลียรายที่ 2 ต่อจาก บริษัทคิวบีอี ที่ขายธุรกิจประกันวินาศภัยในไทย และถอนตัวออกไปก่อนหน้านี้

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow