INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 18:01:37
Home » ประกันรถยนต์ » การซื้อประกันรถยนต์ และ คำศัพท์ประกันภัยรถยนต์ (ภาษาอังกฤษ)\"you

การซื้อประกันรถยนต์ และ คำศัพท์ประกันภัยรถยนต์ (ภาษาอังกฤษ)

2017/05/12 16281👁️‍🗨️

คำศัพท์ประกันภัยรถยนต์ (ภาษาอังกฤษ) และ บทสนทนาการซื้อประกันรถยนต์ 

ประกันรถยนต์ Auto insurance/car insurance
เบี้ยประกันรถยนต์ Car insurance premium
ความคุ้มครอง Coverage
ประกันรถยนต์ชั้น1 First class insurance
ประกันรถยนต์ชั้น2 second class insurance
ประกันรถยนต์ชั้น3 third class insurance
ค่าเสียหายส่วนแรก Deductible
การเคลมประกัน Claim
ราคาเบี้ยประกันรถยนต์ Rate Car insurance premium
กรมธรรม์ประกันรถยนต์ Car insurance policy
ข้อเสนอเบี้ยประกันรถยนต์ Quote หรือ Quotation of Rate Car insurance premium

บทสนทนาการซื้อประกันรถยนต์ (ภาษาอังกฤษ)

Customer : I am interested in buying car insurance for my car.
ฉันสนใจซื้อประกันรถยนต์สำหรับรถของฉัน

Sale: Sure, I can help you. Do you have your information, copy of car registration, copy of driving license etc.?
ได้สิ ,คุณได้เตรียมเอกสารมาไหม? เช่น สำเนาทะเบียนรถยนต์ สำเนาใบขับขี่ ฯลฯ

Customer: Yes, I do.
เอามาด้วย

Sale: Perfect. Is your car with you?
เยี่ยมเลย ตอนนี้รถอยู่กับคุณหรือเปล่า?

Customer: Yes, it is out in the parking lot.
ใช่, มันจอดอยู่ที่ลานจอดรถ

Sale: That’s great. Let’s go out and check to see the condition of your car.
นั่นมันยอดมาก งั้นเราไปตรวจสภาพรถของคุณกันก่อน

Customer: Do you have 24-hour claims service?
คุณมีบริการแจ้งเคลม 24 ชั่วโมงไหม?

Sale: Yes, you can contact the number xxx-xxx-xxxx and we’ll assist you.
มี คุณติดต่อเราได้ที่เบอร์ xxx-xxx-xxxx และ เราจะให้การช่วยเหลือคุณ

Customer: Wonderful. So, if I get a first class insurance, what is the coverage I will get?
ดีจัง งั้น ถ้าฉันซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 อะไรคือความคุ้มครองที่ฉันจะได้รับ?

Sale: First class car insurance covers you and any third party up to an agreed amount.
It will cover own damage, meaning that your car is covered when there is any damage to it, and also in case of car theft, and natural disaster. There are also the additional coverage which includes medical payment, compensation, and bail bonds.

ประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งจะให้ความคุ้มครองตัวคุณและบุคคลที่สาม ซึ่งก็แล้วแต่จะตกลงกัน มันจะคุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์ที่เอาประกัน ซึ่งหมายความว่ารถของคุณจะได้รับความคุ้มครองหากมีความเสียหายเกิดขึ้น และรวมถึงรถถูกขโมยหรือเจอกับภัยธรรมชาติด้วย ยังมีความคุ้มครองเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การชดเชยสินไหม และเงินประกันตัว (หากต้องเข้าโรงพักหากเกิดอุบัติเหตุ)

Customer: I see. And what will my deductible and rate be?
อ๋อ แล้ว ค่าเสียหายส่วนแรก และ ราคาเบี้ยประกัน จะอยู่ที่เท่าไรล่ะ?

Sale: We will have to consider some factors before we know what your deductible and insurance premium will be like, such as your age, driving history and where you drive. After that we will get the rate.

บริษัทประกันจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆก่อนจึงจะทราบค่าเสียหายส่วนแรก และเบี้ยประกันภัย เช่น อายุ ประวัติการขับรถ และเส้นทางที่คุณใช้รถ หลังจากนั้นถึงจะทราบราคา

Customer: Alright. Who will my policy cover to drive my car though?
ใช้ได้เลย แล้วกรมธรรม์ของฉันจะคุ้มครองผู้ขับคนใดบ้าง?

Sale: It will cover only you driving your car. If someone else drives your car, in that case, the policy will be null and void.
กรมธรรม์จะคุ้มครองเฉพาะกรณีที่คุณเป็นคนขับรถของคุณเองเท่านั้น หากคนอื่นใช้รถของคุณ จะถือเป็นโมฆะ
(ในความเป็นจริง ใครขับก็ได้ คุ้มครองเหมือนกัน เว้นแต่รถที่ทำประกันระบุผู้ขับขี่ไว้เป็นการเฉพาะ)

Customer: That’s good to know. Thank you. Can I compare the prices between companies?
นั่นเป็นสิ่งที่ดีที่จะได้รู้มัน ขอบคุณมาก งั้นฉันจะเปรียบเทียบราคาเบี้ยประกันระหว่างบริษัทต่างๆได้ไหม?

Sale: Sure. I will email you the quotes by tomorrow.
แน่นอน ฉันจะส่งอีเมล์ข้อเสนอราคาให้คุณ ในพรุ่งนี้นะ

Customer:Thanks
ขอบคุณมากเลย


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow