INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 7:48:18
Home » ประกันรถยนต์(สินค้า) สยามซิตี้ประกันภัย » Motor For Life สยามซิตี้ประกันภัย\"you

Motor For Life สยามซิตี้ประกันภัย

2010/09/12 823👁️‍🗨️

Motor For Life ประกันภัยรถยนต์ชนิดพิเศษ ของสยามซิตี้ประกันภัย กับ แมกซ์ประกันชีวิต ร่วมกัน

1. ความเสียหายต่อรถยนต์เอาประกันภัย
จากรถหาย การชน การคว่ำ ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติอื่นๆ ที่ทำให้รถเสียหายจนสิ้นเชิง
* รถเก๋ง 200,000 บาท / รถปิคอัพ 100,000 บาท / รถแวน 100,000 บาท

2. ความรับผิดต่อคู่กรณี
* การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 250,000 บาทต่อคน / 10,000,000 บาทต่อครั้ง /
* ทรัพย์สิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง

3. คุ้มครองชีวิตเจ้าของรถ
เพิ่มความคุ้มครองประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้ตลอด 24 ชั่วโมงทั้งขณะที่อยู่ในรถ หรืออยู่นอกรถทุกหนทุกแห่งทั่วโลก
* ประกันชีวิต 100,000 บาท
* ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท
รวม 200,000 บาท

4. ประกันตัวผู้ขับขี่
คุ้มครองหลักทรัพย์ประกันตัวให้แก่ขฃผู้ขับขี่รถประกันในกรณีถูกตั้ง ข้อหาถูกฟ้องในคดีอาญาอันเกี่ยวเนื่องจากการขับขี่รถประกันในวงเงินสูงสุด 200,000 บาท
ตั้งแต่ชั้นตำรวจ อัยการศาลไป จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

5. บริการพิเศษ
ซ่อม ยก ลาก ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม. ทั่วไทย โดย Auto Assist บริษัทที่ให้การช่วยเหลือฉุกเฉินที่ได้รับความนิยมสูงสุดในยุโรป ผ่านศูนย์ช่วยเหลือ สยามซิตี้ฮอดตไลน์ โดยจะมีช่างผู้ชำนาญการ ด้านรถยนต์คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาให้ท่าน ไม่ว่ารถของท่านจะมีปัญหาอยู่ ณ แห่งใด หากมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซ่อมจะมีหน่วยช่างเคลื่อนที่ประจำอยู่ทุก จังหวัดทั่วไทย จะออกไปดูแลให้บริการแก้ไขให้ท่านจนเสร็จเรียบร้อย หากมีความจำเป็นต้องยกรถก็มีหน่วยรถยกฉุกเฉินออกไปทำการยกลากรถของท่านไปยัง อู่ที่ใกล้ที่สุด

การบริการดังกล่าวมอบให้แก่ท่านฟรีตลอดอายุของการ ทำประกันภัยโดยไม่คิดค่า ใช้จ่ายไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี ยกเว้นค่าอะไหล่ หรือค่ายกรถที่เกินระยะทาง 20 กิโลเมตร

คุ้มครองรถประกัน
คุ้มครองคู่กรณี
คุ้มครองเจ้าของรถ
1. ถูกโจรกรรม ไฟไหม้ รถชน รถคว่ำ น้ำท่วม
หรือ ภัยธรรมชาติอื่นๆ จนเสียหายสิ้นเชิง
รถเก๋ง 200,000 บาท / รถปิคอัพ แวน 100,000 บาท
2. ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท
3. บริการพิเศษ ซ่อม ยก ฟรี ลาก
ฉุกเฉินตลอด 24 ชม.ทั่วไทย (ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี)
1. ชีวิตและร่างกาย
ต่อคน 250,000 บาท
ต่อครั้ง 10,000,000 บาท
2. ทรัพย์สินคู่กรณีต่อครั้ง 1,000,000 บาท
3. คุ้มครองตาม พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ
1. ประกันชีวิต 100,000 บาท
2. ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท
ตลอด 24 ชม. ทั่วโลก
รวม 200,000 บาท

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร เก๋ง 4,880 .- ปิคอัพ 5,380 .- แวน 5,580
เงื่อนไขการรับประกันภัย
* ต้องเป็นรถยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง อายุไม่เกิน 12 ปี
* รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 4 ตัน อายุไม่เกิน 10 ปี
* รถโดยสารส่วนบุคคลไม่เกิน 20 ที่นั่ง อายุไม่เกิน 10 ปี

การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
1. บริษัทจะให้สิทธิการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เฉพาะเจ้าของรถที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2. เจ้าของรถที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์จะมีสิทธิได้รับกรมธรรม์อุบัติเหตุจำนวน 200,000 บาทเท่านั้น
3. เจ้าของรถที่มีอายุไม่ครบ 20 ปี หรือเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์จะไม่ได้รับสิทธิทั้งการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ขับ ขี่ยานพาหนะ ธนาคารได้เปิดให้บริการจัดทำ พ.ร.บ.

ทำไมต้องทำประกัน พ.ร.บ. ?
กฏหมายบังคับให้เจ้าของรถทำประกัน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อความคุ้มครอง และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที
อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างการและอนามัยเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมรถยนต์

ใครได้รับความคุ้มครองบ้าง ?
หากความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากรถ กฏหมายกำหนดให้ทุกคนได้รับความคุ้มครอง ไม่ว่าผู้ได้รับความเสียหายจะเป็นใครก็ตาม ไม่ว่าจะอยู่ในรถหรือนอกรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสาร เจ้าของรถ คนเดินถนน ถ้าหากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยสาเหตุมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ จะได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอน

วงเงินคุ้มครองที่ได้รับ ?
ผู้ประสบภัยจากรถที่จัดให้มีการประกันภัยตาม พ.ร.บ. จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 100,000.- บาทต่อหนึ่งคนทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 5,000,000.- บาท หรือ 10,000,000.-บาท ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง

วิธีทำประกัน พ.ร.บ.
การทำประกัน พ . ร . บ . ไม่ยากเลย เพียงนำสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถไปที่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด ( มหาชน ) หรือสาขาทั่วประเทศ แจ้งความประสงค์ว่าต้องการทำประกัน พ . ร . บ . หลังจากที่ท่านจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัย ท่านจะได้รับเครื่องหมายแสดงว่า รถของท่านได้ทำประกัน พ . ร . บ . แล้วจากนั้นให้ท่านนำเครื่องหมายดังกล่าวไปติดกระจกหน้ารถด้านใน หรือติดไว้ในที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ถ้าไม่ติดเครื่องหมายที่รถ ท่านจะมีความผิด และต้องโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
หากเกิดความเสียหายได้รับการชดเชยค่าเสียหาย เท่าไหร่ ?
ค่าเสียหายเบื้องต้น
โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความถูก – ผิด ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยทุกคน
วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท .- กรณีบาดเจ็บ
วงเงิน 35,000 บาท .- กรณีเสียชีวิตทันที
วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท .- กรณีบาดเจ็บแล้วภายหลังเสียชีวิต
ต้องยื่นขอรับภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ
ส่วนเกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น / สินไหมทดแทน
หลังการพิสูจน์ความถูก – ผิด
ให้การคุ้มครองผู้ประสบภัยทุกคน ( ยกเว้นผู้ขับขี่ฝ่ายผิด )
วงเงินรวมค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน 50,000.- บาท กรณีบาดเจ็บ หรือ 100,000.- บาท กรณีเสียชีวิตหรือพิการ

เอกสารประกอบการทำประกันภัย
สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

หมายเหตุ
เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีและอากรแล้ว

เอกสารนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเฉพาะจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow