INSURANCETHAI.NET
Fri 04/12/2020 2:41:17
Home » Uncategorized » นายหน้าประกันภัย-ตัวแทนบริษัทประกันภัย-ธนาคารประกันภัย (แบงค์แอสชัวรันส์)\"you

นายหน้าประกันภัย-ตัวแทนบริษัทประกันภัย-ธนาคารประกันภัย (แบงค์แอสชัวรันส์)

2018/10/22

นายหน้าประกันภัย

คือ ผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ดำเนินธุรกิจขายกรมธรรม์ประกันภัย ให้คำปรึกษาจัดหาข้อมูล จากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ และนำเสนอแก่ผู้ที่จะทำประกัน พิจารณาคัดเลือกตัดสินใจทำการประกันภัยในแบบที่เหมาะสม กับบริษัทประกันภัย นายหน้าจะเป็นผู้ให้บริการหลังการขายในเรื่องการติดต่อ ติดตาม ดูแล ตรวจสอบความถูกต้อง และให้บริการเสริมต่าง ๆ แก่ผู้เอาประกันภัยได้รับความสะดวกและผลประโยชน์ครบถ้วนตามกรมธรรม์ประกันภัย
ซึ่งมีทั้ง บุคคลและนิติบุคคล (บริษัทนายหน้าประกันภัย)

ตัวแทนบริษัทประกันภัย

คือ บุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก (คปภ.) ให้ขายกรมธรรม์ประกันภัยเช่นเดียวกับบริษัทนายหน้าประกันภัย ในทางปฏิบัติแล้ว บุคคลหรือตัวแทนเหล่านี้จะเสนอขายประกันภัยของบริษัทประกันภัยที่ตนสังกัด

ธนาคารประกันภัย (แบงค์แอสชัวรันส์)

คือ ธนาคารที่ได้รับอนุญาตจาก (คปภ.) ให้ขายกรมธรรม์ประกันภัยได้ในลักษณะคล้ายคลึงกับตัวแทนบริษัทประกันภัยดังกล่าว ธนาคารจะเสนอขายประกันภัยของบริษัทประกันภัยที่ธนาคารได้ทำข้อตกลงกันไว้ ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อ หรือขอรับบริการหลังการขายได้โดยตรงกับบริษัทประกันภัยนั้นๆ

Bancassurance คือ ข้อตกลงระหว่างธนาคารและ บริษัท ประกันที่อนุญาตให้ บริษัท ประกันขายผลิตภัณฑ์ของตนไปยังฐานลูกค้าของธนาคาร การเป็นหุ้นส่วนนี้สามารถทำกำไรได้สำหรับทั้งสองบริษัท
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow