INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 14:54:50
Home » Uncategorized » ซื้อประกันสุขภาพ เพราะอะไร?\"you

ซื้อประกันสุขภาพ เพราะอะไร?

2018/12/16 1060👁️‍🗨️

ซื้อประกันสุขภาพ เพราะอะไร?
1.ลดภาระค่าใช้จ่าย การรักษาพยาบาล (เพิ่มขึ้นทุกปี ประมาณมากกว่า 5%)
2.รับมือกับโรคร้ายแรง ที่มีค่าใช้จ่ายสูง
3.ต้องการได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว
4.สามารถรับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
5.สวัสดิการ ,สิทธิอื่นๆ ที่มีอยู่ ไม่พอ

เงื่อนไขความคุ้มครองสัญญาประกันสุขภาพ,ข้อยกเว้น
การประกันสุขภาพ ไม่คุ้มครองโรคเรื้อรังจากการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บที่ผู้เอาประกันภัยเป็นมาก่อนทำประกันภัย หรือกำลังอยู่ระหว่างการรักษา
การสมัครทำประกันสุขภาพ ต้องเปิดเผยข้อมูลตามความจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของสุขภาพ อันเป็นสาระสำคัญในการพิจารณารับประกันภัย โดยไม่ปิดบังหรือให้ข้อมูลเท็จ เพราะหากผู้เอาประกันภัย ไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ จะถือว่าสัญญาเป็นโมฆียะ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน รวมถึงบอกล้างสัญญาได้

การทำประกันสุขภาพ ยังมีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
บริษัทประกันไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญา ประกันสุขภาพ สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทำสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญา อันเป็นเงื่อนไขมาตรฐานทุกบริษัทประกันภัย เว้นแต่จะมีบอกไว้เป็นพิเศษสำหรับประกันสุขภาพบางแบบ เช่น ประกันสุขภาพกลุ่ม อาจสามารถเบิกเคลมประกันสุขภาพได้เลย และ เงื่อนไขก็อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่นโยบายของบริษัทประกันภัยแต่ละแห่งอีกด้วย

ระยะเวลารอคอย 120วัน (นับจากวันทำสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญา)
บางโรคไม่ได้เกิดขึ้นทันที เช่น
เจ็บป่วยด้วยโรคเนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อน ต้อเนื้อต้อกระจก การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
สำหรับกรณีอุบัติเหตุกรมธรรม์จะคุ้มครองในทันทีที่มีผลบังคับ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรักษาพยาบาลจะจ่ายตามรายการที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ตามแผนประกันสุขภาพที่ซื้อไว้
– กรมธรรม์ประกันสุขภาพบางบริษัทประกันจ่ายเป็นแบบเหมาจ่าย
– กรมธรรม์ประกันสุขภาพบางบริษัทประกันจ่ายเป็น % ตามโรคที่รักษา
– กรมธรรม์ประกันสุขภาพบางบริษัทประกันจ่ายเป็นวงเงิน แต่ละหมวด

การซื้อแผนประกันสุขภาพที่สูงเกินไป อาจจะจ่ายเบี้ยไปโดยเปล่าประโยชน์ และหากซื้อน้อยเกินไป จะต้องจ่ายส่วนต่างมากขึ้น ให้คุณปรึกษาตัวแทน/นายหน้า

กรณีที่ต้องเข้ารับการรักษา หากไม่แน่ใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่คอลเซ็นเตอร์ หรือแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันสุขภาพ  หากที่ซื้อผ่าน นายหน้า/ตัวแทน ให้ติดต่อสอบถามขอคำปรึกษาได้เช่นกัน

และให้แจ้งความประสงค์ที่จะใช้ สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ จากเบี้ยประกันสุขภาพ 15,000 บาท ต่อ บริษัทประกันที่ได้ซื้อ ประกันสุขภาพ ไว้ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด

คำเตือน สำหรับวงเงิน แผนประกันสุขภาพ
วงเงินความคุ้มสำหรับการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง เป็นหลักหลายแสน แผนประกันสุขภาพธรรมดาอาจจะไม่ครอบคลุม ให้หาแผนประกันที่คุ้มครองการจ่าย ส่วนเกิน90% หรือ ซื้อแผนประกันสุขภาพที่คุ้มครองการรักษาวงเงินสูงเพิ่มไปด้วย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow