INSURANCETHAI.NET
Wed 25/05/2022 19:19:07
Home » ประกันรถยนต์(สินค้า) สินทรัพย์ประกันภัย » ประกันรถยนต์ประเภท3 – สินทรัพย์ประกันภัย\"you

ประกันรถยนต์ประเภท3 – สินทรัพย์ประกันภัย

2011/11/28

ประกันรถยนต์ประเภท3 – สินทรัพย์ประกันภัย

ประกันรถยนต์ประเภท3 - สินทรัพย์ประกันภัย

ประกันรถยนต์ประเภท3 - สินทรัพย์ประกันภัย

เพราะ พ.ร.บ. ไม่คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 จึงต้องซื้อประกันชั้น3 เพิ่ม
* รหัสรถ
110 = รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง
210 = รถยนต์โดยสาร 4 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน
320 = รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน

1. คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล ที่ 3 อันเกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์ที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ก่อ และต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย นอกเหนือจากการประกันภัยตาม พ.ร.บ.
2. ประกันภัยประเภท 3 รวม พ.ร.บ. เฉพาะรถยนต์ 4 ล้อทุกประเภทที่มิได้ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า
3. ไม่จำกัดยี่ห้อ รุ่น และอายุรถยนต์


insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow