INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 14:08:39
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย เจนเนอราลี่ประกันภัย(ไทยแลนด์) » เจนเนอราลี่ ประกันภัย\"you

เจนเนอราลี่ ประกันภัย

2010/09/24 1870👁️‍🗨️

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2545 โดยความร่วมมือทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท Assicurazioni Generali กลุ่มบริษัท Jerneh Asia Berhad และ กลุ่มครอบครัวตันติพิพัฒน์พงศ์

กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2374 ณ ประเทศอิตาลี เป็นบริษัทประกันภัยที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป และได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับ 19 จากการจัดอันดับของนิตยสาร ฟอร์จูน โกลบอล 500 และมีสาขาดำเนินงานมากกว่า 68 ประเทศทั่วโลก ด้วยความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ได้รับการจัดอันดับความมั่นคงทางการเงินที่ระดับ “AA-” จากสถาบัน Standard & Poor’s, ระดับ “Aa3” จากสถาบัน Moody’s, ระดับ “AA-” จากสถาบัน Fitch และระดับ “A+” จากสถาบัน AM Best

จากพื้นฐานความเชี่ยวชาญระดับสากล การมีเครือข่ายและความมั่นคง จึงทำให้เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่มีความโดดเด่นและก้าวหน้า รวมทั้งเป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงและโดดเด่นในประเทศไทย

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เสนอผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่หลากหลายทั้งประกันชีวิต และประกันภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งรายบุคคลและกลุ่มบริษัท ด้วยการบริการที่เป็นเลิศและดำเนินงานอย่างยุติธรรมของเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ทำให้บริษัทสามารถสร้างฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายสำหรับลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ

ผู้ถือหุ้น
Assicurazioni Generali S.p.A. เป็นบริษัทประกันภัยที่ใหญ่ที่สุด ใน ประเทศอิตาลีและเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มเจนเนอราลี่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2374 และดำเนินงานมากกว่า 175 ปี โดยให้บริการทั้งทางด้านธุรกิจประกันภัย และธุรกิจการเงิน จากการที่ Assicurazioni Generali มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคง ทำให้ได้รับการจัดอันดับความมั่นคงทางการเงินที่ระดับ “AA-” จากสถาบัน Standard & Poor’s ระดับ “Aa3” จากสถาบัน Moody’s ระดับ “AA-” จากสถาบัน Fitch และระดับ” A+” จากสถาบัน AM Best

กลุ่มเจนเนอราลี่เป็นบริษัทประกันภัยระดับแนวหน้าของโลก ซึ่งปัจจุบันได้ให้บริการทางด้านธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการเงิน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มากกว่า 68 ประเทศทั่วโลก โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่โดดเด่นในประเทศเยอรมัน ผรั่งเศส ออสเตรีย สเปน สวิส และอิสราเอล นอกจากนี้กลุ่มเจนเนอราลี่ยังมีศักยภาพทางการตลาดที่แข็งแกร่งในประเทศ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ จีน ไทย และอินเดีย

Jerneh Asia Berhad เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในประเทศมาเลเซีย โดยให้บริการที่หลากหลายและครอบคลุมในธุรกิจประกันภัยทั้งทางด้านประกัน อัคคีภัย ประกันภัยทางทะเล ประกันภัยทางอากาศยาน ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยเครื่องจักรกล ประกันภัยที่อยู่อาศัย และประกันภัยอุบัติเหตุรวมทั้งประกันสุขภาพ การก่อตั้งแรกเริ่มนั้นเพื่อให้บริการด้านประกันภัยสำหรับกลุ่ม Kuok
ปัจจุบันบริษัทได้กลายมาเป็นบริษัทประกันภัยที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้าน ประกันภัยทางทะเล ประกันภัยอุตสาหกรรม และประกันภัยเครื่องจักรกล

Jerneh Asia Berhad เปรียบเสมือนผู้ริเริ่มธุรกิจการบริหารความเสี่ยงในอุตสาหกรรมประกันภัยใน ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ Jerneh ยังได้รับการยอมรับจากลูกค้าในการให้ บริการคุ้มครองความสูญเสียและการบริหารความเสี่ยงให้กับองค์กรธุรกิจการค้า และอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีมูลค่าธุรกิจมากกว่า 100 ล้านริงกิต ปัจจุบัน Jerneh มีอาคารสำนักงานของตนเอง และมีศักยภาพในการรับประกันภัยโครงการใหญ่ๆ ทั้งในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า ไทย ฮ่องกง จีน และออสเตรเลีย

กลุ่มครอบครัวตันติพิพัฒน์พงศ์ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท อุตสาหกรรมสัปปะรดกระป๋องไทย หรือTPC ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 และเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมสัปปะรด โดยก่อนหน้านี้เป็นเจ้าของบริษัท พรภัทรประกันชีวิต และบริษัท พรภัทรประกันภัย

สำนักงานใหญ่
บริษัท เจนเนอราลี่ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด
ชั้น 16 ยูนิต 1601 และ 1607 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซันส์ เพลส 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-685-3828
โทรสาร 02-685-3829

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow