INSURANCETHAI.NET
Mon 15/04/2024 6:00:06
Home » การประกันภัย » ทำทุนประกันรถยนต์ต่ำหรือสูงกว่าความเป็นจริง\"you

ทำทุนประกันรถยนต์ต่ำหรือสูงกว่าความเป็นจริง

2018/06/10 1414👁️‍🗨️

การชดใช้กรณีความเสียหายสิ้นเชิงเกิน 70% บริษัทจะคืนทุนประกันตามหน้าตารางกรมธรรม์
แต่พบกว่าการทำประกันรถยนต์ในบางครั้ง จะทำทุนประกันน้อยเกินความเป็นจริง (บางบริษัทก็ยอมทำให้) หรือ มากเกินความเป็นจริง (บางบริษัทก็ยอมทำให้) เช่น ทุน 500,000 แต่ทำประกัน 250,000

บริษัทประกันภัยจะจ่ายคืนทุนประกันโดยใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา?

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เรื่องความเสียหายสิ้นเชิง
ความเสียหายสิ้นเชิงถูกกำหนดให้เป็นความเสียหายกรณีซ่อม หากค่าซ่อมเกินกว่า 70% ของราคารถในขณะเกิดเหตุ การชดใช้สำหรับความเสียหายสิ้นเชิง จะจ่ายเต็มตามทุนประกันภัย และ มีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าหากทุนประกันภัยในขณะที่รับประกันภัยนั้น ไม่น้อยกว่า 80% ของราคารถในขณะทำประกันภัยผู้เอาประกันภัยจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในรถคันเอาประกันภัยให้กับบริษัท แต่ถ้าจำนวนทุนประกันภัยไม่ถึง 80% ของราคารถในขณะที่ทำประกันภัย บริษัทประกันภัยก็ไม่มีความจำเป็นต้องให้ผู้เอาประกันโอนกรรมสิทธิ์ในรถคันเอาประกันภัยให้กับบริษัท

กรณีที่ทุนประกันภัยสูงกว่ารถคันเอาประกันภัย มีตัวอย่างจาก กรมธรรม์ประกันภัย 2+ และ 3+ ที่อาจทำทุนประกันภัยสูงกว่าราคารถคันที่เอาประกันภัยหากเกิดความเสียหายสิ้นเชิงขึ้น บริษัทต้องจ่ายเต็มทุนประกันภัยเช่นเดียวกัน
นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ฝ่ายพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจต้องขอภาพถ่ายรถคันเอาประกันภัยแม้จะเป็นกรมธรรม์ประเภท 2+ หรือ 3+ ก็ตาม

อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน หลายบริษัทประกันภัยเองก็ยอมรับความเสี่ยงดังกล่าวได้ โดยมียกเว้นการถ่ายรูปรถ หากผู้เอาประกันภัย ทำประกันชั้น2+ หรือ 3+ ซึ่งฝ่ายพิจารณารับประกันภัยจะประเมินราคา โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (รถแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่น มีข้อมูลราคาอยู่แล้ว)

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow