INSURANCETHAI.NET
Mon 15/04/2024 7:03:46
Home » ข่าวประกันภัย » สมาคมเซอร์เวย์ ประเทศไทย ผลักดันให้ “เซอร์เวย์” ได้รับการรับรองวิชาชีพ\"you

สมาคมเซอร์เวย์ ประเทศไทย ผลักดันให้ “เซอร์เวย์” ได้รับการรับรองวิชาชีพ

2018/08/24 5080👁️‍🗨️

สมาคมเซอร์เวย์ ประเทศไทย นำสมาชิกกว่าร้อย รุกจัดสัมมนาให้ความรู้ และเปิดตัวให้ผู้บริหาร บริษัทประกันภัย และสมาคม ประกันภัย รู้จัก พร้อมเรียกร้องให้ คปภ.ให้ความสำคัญ ผลักดันให้ “เซอร์เวย์” ได้รับการรับรองวิชาชีพ หนุนผู้ประกอบการทุกรายเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อผลดีในการควบคุมดูแลเซอร์เวย์

ปัจจุบันสมาคมเซอร์เวย์ มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 120 ราย
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ ผู้ประกอบการเซอร์เวย์ หรือรับสำรวจภัยทางด้าน ประกันภัยรถยนต์
จากปัจจุบันที่จดทะเบียนกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั่วประเทศมีกว่า 500 แห่ง ซึ่งทางสมาคมฯ อยู่ระหว่างการพิจารณารับสมัครผู้ประกอบการ เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่ม ก็เชื่อว่าจะทำให้ผู้ประกอบการเซอร์เวย์ เข้าสู่ระบบ และเห็นความสำคัญกับการยกระดับ เซอร์เวย์ ให้มีมาตรฐานในการทำงาน และให้บริการทางด้านจัดการสินไหม แก่ลูกค้า บริษัทประกันภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แผนงานที่สมาคมเซอร์เวย์ฯ ได้วางไว้ ภายหลังจากที่มีการรวบรวมบรรดาผู้ประกอบการเซอร์เวย์ เป็นสมาชิกอย่างปึกแผ่นแล้ว
มีแผนที่จะเชิญทางบรรดาผู้ประกอบการ เซอร์เวย์ ทางด้านนอนมอเตอร์ทั้งระบบ เข้าร่วมเป็นสมาชิก
เพื่อเป็นการยกระดับการทำเซอร์เวย์ หรือ สำรวจภัย ให้มีมาตรฐานมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับของ บริษัทประกันภัย และลูกค้า จากปัจจุบันที่ยังกระจัดกระจายกันในธุรกิจ แต่เมื่อสมาคมเซอร์เวย์ฯ เข้ามาเป็นองค์กรกลาง สนับสนุนอบรมและให้ความรู้ ก็น่าจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ และทำให้สามารถสร้างมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

เพราะปัจจุบันภัยพิบัติต่างๆ เซอร์เวย์ ถือว่าเป็นผู้ให้บริการที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น วินาศภัย ต่างๆ การให้บริการ เซอร์เวย์ ถือว่ามีส่วนสำคัญมากทีเดียว จึงจำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถ และทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค ดังนั้นจึงอยากเรียกร้องให้ทางหน่วยงานของรัฐ ผู้ควบคุมดูแลโดยตรง ให้การสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการรับรองวิชาชีพ โดยเฉพาะสำนักงาน คปภ.ควรจะให้การสนับสนุน ผลักดันให้ เซอร์เวย์ ทุกองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในสมาคมฯ หรือเป็นสมาชิกสมาคมฯ ก็จะทำให้เกิดควบคุมได้อย่าง มีประสิทธิภาพต่อไป

หลักการดังกล่าวนี้ถือว่า เป็นสิ่งที่มีความสำคัญหากต้องการ พัฒนาและอยู่รอดได้ ก็ต้องยกระดับตัวเองขึ้นไป
เมื่อกลุ่มสมาคมได้ มีความสำคัญ มีอำนาจเพียงพอ ย่อมส่งผลดีในด้านธุรกิจ โดยหลักแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเองทั้งเรื่องผลตอบแทนในสายอาชีพหรือธุรกิจ หรือ เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ

อันที่จริงกลุ่มธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะสายอาชีพใด ก็สามารถรวมกลุ่มกัน เพื่อจัดตั้งสมาคมได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสามาชิก เพราะ มีจำนวนคน มีกลุ่มก่อน ช่วยเหลือกัน ในสายอาชีพธุรกิจของตัวเอง และพัฒนาขึ้นเป็นองค์กรได้

เช่น
สมาคมตัวแทนประกันชีวิต
สมาคมนายหน้าประกันชีวิต
สมาคมแพทย์
Medical Association of Thailand แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย
สมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย
ฯลฯ

ยกตัวอย่าง ในบริษัทก็ยังมีสหภาพแรงงาน ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ของพนักงานบริษัทนั่นเอง
สามารถที่จะเจรจาต่อรองกับบริษัทได้ แต่บางบริษัทก็ไม่อนุญาตให้จัดตั้งสหภาพ เพราะมันจะอยู่ในสถานะภาพตรงข้ามกับบริษัทนั่นเอง

แต่สำหรับการจัดตั้งโดยทั่วไปกฏหมายไม่ได้ห้ามไว้ หากไม่ได้ผิดกฏหมาย หรือ ข้อกำหนดที่มี

บริษัทสำรวจภัย

มีหลายแห่งที่จัดตั้งโดยบริษัทประกันภัยเอง แยกบริษัทไป เพื่อประโยชน์ของธุรกิจ บางบริษัทประกันก็จ้าง outsource
ข้อมูลในเชิงลึก ขออาชีพสายงานนี้ “จนท.สำรวจภัย” หรือ “เซอเวย์เยอร์”

เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ / เจ้าหน้าที่ประเมินราคา/ เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ

  • ไปถ่ายรูป ไปสำรวจเหตุ
  • จนท.รับแจ้งเหตุ ที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศ รับแจ้งเหตุจากลูกค้า และประสานงานให้เซอเวย์เยอร์ออกไปสำรวจเหตุ
  • จนท.ประเมินราคา อยู่ในออฟฟิศ ทำหน้าที่คุมราคาค่าซ่อมประเมินราคาตามสภาพ

เวลาทำงาน
เซอร์เวย์เยอร์ กับ รับแจ้งเหตุต้องสแตนบาย 24 ชั่วโมง ทำเป็นกะก็แล้วแต่การแบ่งเวรว่าเดือนนี้เราจะโดนกะไหน
ถ้ามีคนเจ็บเสียชีวิตก็ต้องเป็นคดี ก็ต้องตามคดีไปโรงพัก ไปติดต่อร้อยเวร

ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน ค่าพิเศษอื่นๆ
ปี 2545 สำหรับบริษัทที่จะจ้าง Out Source
– กรุงเทพฯ ค่าเปิดเรื่อง 500-1000 บาท
– ต่างจังหวัดใช้ จนท.ของบริษัทฯ มีค่าเปิดเรื่องและค่าเดินทาง กม.ละ 5 บาท

สภาพแวดล้อม การทำงาน รายได้  OT 
– OT ไม่มี แต่ถ้าอยู่กะดึก ก็ได้เงินพิเศษตามกฏหมายแรงงาน
– เคลมต่างจังหวัด จะมีอุบัติเหตุไม่เยอะเหมือนในกรุงเทพฯ
– อยู่เวรก็นอนสาขา ส่วนใหญ่ก็นอนสาขาทั้งนั้น ถ้าบ้านไม่ได้อยู่ในจังหวัดนั้น
– สภาพแวดล้อมในออฟฟิศก็เหมือนที่ทำงานทั่วไป

ปัญหาภายนอกที่หนัก
– ลูกค้าด่า
– เจอคู่กรณีเป็นผู้มีอิทธิพล…
– เจอร้อยเวร …
– เจอญาติคู่กรณีที่เสียชีวิตล้อมทั้งลูกค้าและประกัน ฯลฯ

ควรมีความรู้เกี่ยวกับอะไร เพิ่มเป็นพิเศษ
– กฎหมายจราจร
– ความรู้เรื่องรถยนต์
– ภาษา ถ้าได้ประจำอยู่จังหวัดท่องเที่ยว ก็ควรพูดได้บ้าง
– ราคาอะไหล่

รายได้ที่คาดหวังส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มาจากบริษัท แต่มาจากอู่ (แต่ถ้าบริษัทจับได้ไล่ออกอย่างเดียว)

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ

no related articles to display.
up arrow