INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 16:59:40
Home » ประกันรถยนต์(สินค้า) แอลเอ็มจีประกันภัย » ประกันภัยรถยนต์ EXCLUSIVE PREVILIEGE – แอลเอ็มจีประกันภัย\"you

ประกันภัยรถยนต์ EXCLUSIVE PREVILIEGE – แอลเอ็มจีประกันภัย

2012/08/08 1438👁️‍🗨️

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนนประกอบด้วยบริการ เปลี่ยนยางอะไหล่ กรณียางแตก ยางแบน จั๊มแบตเตอรี่
บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงกรณีน้ำมันหมด ฟรีไม่เกิน10 ลิตร เพื่อให้ท่านสามารถขับรถไปยังสถานีบริการที่ใกล้ที่สุด
บริการยก/ลากรถ ฟรีสูงสุด เป็นระยะทาง 35 กม. หากเกินกว่า 35 กม. คิดค่าบริการ กม.ละ 10 บาท หรือราคาเหมาจ่าย
บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่รถเสีย
บริการรับ-ส่งท่านพร้อมรถของท่านกลับบ้าน กรณีเมาสุราหรือไม่สามารถขับรถกลับบ้านได้
(ให้บริการในรัศมี 50 กม. จากสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษ้ท)
บริการช่วยเหลือปลดล๊อคในกรณีที่ล๊อครถโดยไม่ได้ตั้งใจ
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง กรณีรถเสียในรัศมีเกินกว่า 100 กม.จากที่พัก
เมื่อได้รับการยกลากมาถึงศูนย์บริการ และไม่สามารถซ่อมแซมให้เสร็จได้ภายในวันเดียว
สามารถเลือกบริการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1.) โรงแรมที่พัก ไม่เกิน 2 คืน สำหรับคนขับและผู้โดยสารอีกไม่เกิน 4 ท่าน ภายในวงเงิน 1,500 บาท/ท่าน/คืน หรือ
2.) ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด หรือตั๋วรถไฟชั้น 1 หรือตั๋วรถโดยสาร สำหรับคนขับและผู้โดยสาร อีกไม่เกิน 4 ท่าน หรือ
3.) รถเช่า ไม่เกิน 2 วัน ภายในวงเงินไม่เกิน 2,500 บาท/วัน
บริการสอบถามข้อมูลและจองการบริการต่างๆ เช่น รถเช่า / ร้านอาหาร / ภัตตาคาร / โรงแรม

   1. ความเสียหาย หรือสูญหายต่อรถยนต์หรือไฟไหม้ทั้งคันตามทุนประกัน (80-100% ของราคารถ)
1. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
2. ค่ารักษาพยาบาล
3. การประกันตัวในคดีอาญา
300,000 / คน
200,000 / คน
300,000 / ครั้ง
  1. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
2. ค่ารักษาพยาบาล
300,000 / คน
200,000 / คน
   1. ความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกายหรือ อนามัยของบุคคลภายนอก (ส่วนเกินจากความคุ้มครองของ พ.ร.บ.)2,000,000 / คน
10,000,000 / ครั้ง
   2. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคล
ภายนอก
5,000,000 / ครั้ง

อาชีพพิเศษรับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก 5%
1.  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110), รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210),
รถยนต์บรรทุก (รหัส 320) อายุรถยนต์ไม่เกิน 9 ป
2.  อายุของผู้เอาประกันภัย 25-45 ป
3.  อาชีพของผู้เอาประกันภัย
–  ข้าราชการ (ยกเว้นทหาร และตำรวจ)
–  แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร
–  ครู-อาจารย์
–  พนักงานธนาคาร และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์   (ยกเว้นพนักงานส่วนสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์)
4.  สำหรับกรมธรรม์รถยนต์ประเภท 1 รวมทั้งแพ็คเกจ Exclusive Privilege และ X-Plus

–  สำเนาบัตรประชาชน
–  สำเนาใบขับขี่
–  สำเนาบัตรข้าราชการ / บัตรพนักงาน
–  หนังสือรับรองการทำงาน
–  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการนำส่วนลดพิเศษมาร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ต้องไม่เกิน 50% และอัตราเบี้ยประกันภัยสุทธิต้องไม่ต่ำกว่า 13,000 บาท


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow