INSURANCETHAI.NET
Tue 24/11/2020 15:33:04
Home » Uncategorized » ทำ พรบ. ซ้ำซ้อน\"you

ทำ พรบ. ซ้ำซ้อน

2019/06/14

มี พรบ 2 ฉบับ จะได้รับคุ้มครองจาก พรบ. ทั้ง 2 ฉบับ

ค่าสินไหมทดแทนในส่วนของ ค่ารักษาพยาบาล จะได้ตามที่จ่ายจริง โดย เบิกจาก พรบ. ที่ทำฉบับแรกก่อน และหากไม่พอ ให้เบิกกับ พรบ ฉบับที่สอง
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow