INSURANCETHAI.NET
Thu 20/01/2022 20:05:53
Home » Uncategorized » ทำ พรบ. ซ้ำซ้อน\"you

ทำ พรบ. ซ้ำซ้อน

2019/06/14

มี พรบ 2 ฉบับ จะได้รับคุ้มครองจาก พรบ. ทั้ง 2 ฉบับ

ค่าสินไหมทดแทนในส่วนของ ค่ารักษาพยาบาล จะได้ตามที่จ่ายจริง โดย เบิกจาก พรบ. ที่ทำฉบับแรกก่อน และหากไม่พอ ให้เบิกกับ พรบ ฉบับที่สอง

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow