INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 14:51:30
Home » Uncategorized » ทำ พรบ. ซ้ำซ้อน\"you

ทำ พรบ. ซ้ำซ้อน

2019/06/14 2376👁️‍🗨️

มี พรบ 2 ฉบับ จะได้รับคุ้มครองจาก พรบ. ทั้ง 2 ฉบับ

ค่าสินไหมทดแทนในส่วนของ ค่ารักษาพยาบาล จะได้ตามที่จ่ายจริง โดย เบิกจาก พรบ. ที่ทำฉบับแรกก่อน และหากไม่พอ ให้เบิกกับ พรบ ฉบับที่สอง

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow