INSURANCETHAI.NET
Sat 24/10/2020 19:41:15
Home » ประกันรถยนต์ » กรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมเมื่อเช่ารถส่วนตัวหรือไม่?\"you

กรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมเมื่อเช่ารถส่วนตัวหรือไม่?

2018/04/15

รถยนต์ส่วนบุคคล นำไปรับจ้าง เกิดเหตุ บริษัทประกันรับผิดชอบไหม?

บริษัทประกันภัย จะเรียกเก็บ จาก ผู้เอาประกัน 2,000 บาท
ตัวรถคันเอาประกัน บริษัทไม่รับผิดชอบ เนื่องจากใช้รถผิดประเภท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก ได้รับความคุ้มครอง

ใช้รถผิดประเภท

ความเสียหายหายต่อบุคคลภายนอก บริษัทผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย แก่บุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และทรัพย์สิ
และ ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนบริษัทตามจำนวนที่บริษัทจ่าย แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ตามเงื่อนไขกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และ 2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สิน ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย บริษัทไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมวดความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow