INSURANCETHAI.NET
Sun 24/10/2021 1:57:07
Home » ไอเอ็นจีประกันชีวิต » ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้บริหาร (Personal Accident for Executive – PAE) – ING\"you

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้บริหาร (Personal Accident for Executive – PAE) – ING

2010/12/23

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้บริหาร (Personal Accident for Executive – PAE) – ING ไอเอ็นจีประกันชีวิต

ไอเอ็นจีประกันชีวิต นำเสนอแผนประกันอุบัติเหตุที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ความคุ้มครองที่ให้ค่ารักษาพยาบาล และเงินจุนเจือต่อสัปดาห์ เหมาะสำหรับท่านที่อายุ 20 ปีขึ้นไป จนถึง อายุ 60 ปี (ขยายความคุ้มครองได้ถึงอายุ 70 ปี) โดยคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างทำงาน เดินทาง พักผ่อน อยู่ที่บ้าน หรือทำกิจกรรมใดๆก็ตาม ท่านสามารถเลือกแผนใดแผนหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะกับท่าน ซึ่งแต่ละแผนประกันภัยจะมีวงเงินเอาประกัน ความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยที่แตกต่างกันออกไป พร้อมทั้งยังมอบบริการให้ความช่วยเหลือพิเศษในยามฉุกเฉิน จาก SOS ให้แก่ท่านด้วย

แผนความคุ้มครองสำหรับผู้บริหาร ท่านที่มีอาชีพ ขั้นที่ 1 (อายุ 20 – 60 ปี)

แผนความคุ้มครองสำหรับผู้ที่มีอาชีพ ขั้นที่ 2 (อายุ 20 – 60 ปี )

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow