INSURANCETHAI.NET
Fri 19/04/2024 20:04:05
Home » ไอเอ็นจีประกันชีวิต » ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้บริหาร (Personal Accident for Executive – PAE) – ING\"you

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้บริหาร (Personal Accident for Executive – PAE) – ING

2010/12/23 2511👁️‍🗨️

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้บริหาร (Personal Accident for Executive – PAE) – ING ไอเอ็นจีประกันชีวิต

ไอเอ็นจีประกันชีวิต นำเสนอแผนประกันอุบัติเหตุที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ความคุ้มครองที่ให้ค่ารักษาพยาบาล และเงินจุนเจือต่อสัปดาห์ เหมาะสำหรับท่านที่อายุ 20 ปีขึ้นไป จนถึง อายุ 60 ปี (ขยายความคุ้มครองได้ถึงอายุ 70 ปี) โดยคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างทำงาน เดินทาง พักผ่อน อยู่ที่บ้าน หรือทำกิจกรรมใดๆก็ตาม ท่านสามารถเลือกแผนใดแผนหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะกับท่าน ซึ่งแต่ละแผนประกันภัยจะมีวงเงินเอาประกัน ความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยที่แตกต่างกันออกไป พร้อมทั้งยังมอบบริการให้ความช่วยเหลือพิเศษในยามฉุกเฉิน จาก SOS ให้แก่ท่านด้วย

แผนความคุ้มครองสำหรับผู้บริหาร ท่านที่มีอาชีพ ขั้นที่ 1 (อายุ 20 – 60 ปี)

แผนความคุ้มครองสำหรับผู้ที่มีอาชีพ ขั้นที่ 2 (อายุ 20 – 60 ปี )

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow