INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 15:56:55
Home » Uncategorized » ภัยน้ำท่วม / ภัยเนื่องจากน้ำ / ภัยเปียกน้ำ\"you

ภัยน้ำท่วม / ภัยเนื่องจากน้ำ / ภัยเปียกน้ำ

2019/10/31 3090👁️‍🗨️

ภัยเปียกน้ำ

น้ำรั่วเข้าทางหลังคา ประตู หน้าต่าง ช่องต่างๆ ภายในบ้าน เป็น “ภัยเปียกน้ำ” หรือ ก็คือ ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่ใช่ ภัยน้ำท่วม ที่เป็นอุทกภัย)

ภัยเปียกน้ำ กับ อาคารชุด

อาคาร มีโอกาสพบ ภัยเปียกน้ำ จากภายนอกได้ หลายด้าน ทั้ง บน ล่าง ซ้าย ขวา หน้า หลัง และ งานระบบท่อน้ำ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำภายในอาคาร

ผู้ประกอบการมักไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่อง การประกันภัยเปียกน้ำสำหรับเจ้าของร่วม โดยผลักภาระให้แบกรับความเสี่ยงภัยนี้เอง เราสามารถดูข้อมูลประกันอัคคีภัย ที่นิติบุคคลอาคารชุดได้ซื้อไว้สำหรับ อาคารชุด และ เรายังสามารถที่จะซื้อเพิ่มเติมเองได้ด้วย

การเคลมประกันภัยอาคารชุด มีการเคลมประกันภัยจากภัยเปียกน้ำค่อนข้างสูงเช่น อาจจะ 75% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน (6-10)

ลักษณะความเสียหายที่พบ จาก ภัยเปียกน้ำ (ภัยเนื่องจากน้ำ)

น้ำซึมจากผนังอาคาร (35%)
จากสายน้ำดี สายชำระและอุปกรณ์ภายในห้องชุด ( 25%)
จากหน้าต่าง และช่องเปิด (15%)
จากท่อน้ำในพื้นที่ส่วนกลาง (10%)
อื่นๆ

ภัยเนื่องจากน้ำ/ ภัยน้ำท่วม

ประกันภัยบ้าน เรียกว่า ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย อยู่ในหมวด ประกันอัคคีภัย เงื่อนไขความคุ้มครองพื้นฐานในกรมธรรม์ มีด้วยกัน 6 ข้อ แต่ไม่ได้ให้ความคุ้มครองภัยน้ำท่วม (ต้องซื้อเพิ่ม) แต่คุ้มครองภัยเนื่องจากน้ำ

ภัยเนื่องจากน้ำ ( water damage )

ภัยเนื่องจากน้ำ หมายถึง ความเสียหายที่เกิดจากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ำหรือไอน้ำ จากท่อน้ำ ถังน้ำ ระบบทำความร้อน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ เครื่องสูบน้ำ น้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าภายในอาคาร จากความเสียหายของหลังคา หน้าต่าง ประตู วงกบประตูหน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสง ท่อน้ำ รางน้ำ
ไม่รวมถึงน้ำไหลบ่า น้ำท่วมจากภายนอกอาคาร หรือน้ำที่ซึมผ่านเข้ามาทางผนัง ทางฐานรากและพื้นของอาคาร การล้างท่อระบายน้ำ การแตกหรือรั่วไหลจากระบบท่อประปาใต้ดินหรือท่อดับเพลิงใต้ดิน ที่อยู่นอกสถานที่ ที่เอาประกันภัยหรือระบบพรมน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ

ภัยน้ำท่วม ( Flooding risk)

ภัยน้ำท่วม หมายถึง ภัยที่เกิดจาก น้ำที่ไหล หรือ เอ่อล้นออกจากทางน้ำ ธรรมชาติ หรือ มนุษย์สร้างขึ้น หรือ ก็คือ น้ำท่วม อย่างที่คนส่วนมากเข้าใจกันนั่นเอง

ดูกรมธรรม์ประกันภัยบ้านหรือทรัพย์สิน ว่ามีเงื่อนไขความคุ้มครอง ”ภัยน้ำท่วม” ด้วยหรือไม่

บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปให้ความสำคัญในการรับประกันภัย ภัยน้ำท่วม มากกว่าประกันอัคคีภัย สาเหตุเพราะลักษณะภัยที่สร้างความเสียหาย คาดเดา ควบคุม ขอบเขตได้ยาก อาจเสียหายเป็นบริเวณกว้างมาก บริษัทประกันภัยจึงมีการ จำกัดความเสี่ยงของธุรกิจด้วยการรับประกันภัยแบบจำกัดทุนประกันความคุ้มครอง มีเพดานกานซื้อไว้ เช่น สามารถซื้อความครองน้ำท่วม ด้วยทุนประกันเพียง 5% ของ ทุนประกันอัคคีภัย รวมถึง มีบางพื้นที่ไม่รับประกัน และใช้เรทการคำนวณเบี้ยประกันที่สูงเพราะเสี่ยง ดังนั้นแล้ว หากพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่ไม่พบกว่ามีความเสี่ยงของภัยลักษณะดังกล่าว อาจจะพิจารณาไม่ซื้อเพิ่มเข้าไป เพราะจะทำให้เบี้ยประกันภัยสูงเกินความจำเป็นได้

การซื้อประกันภัย ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ (ภัยเปียกน้ำ) จะซื้อเพิ่มจาก กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ไม่มีขายเป็นกรมธรรม์ต่างหาก เช่น ไม่มีกรมธรรม์ประกันน้ำท่วม

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow