INSURANCETHAI.NET
Tue 05/07/2022 19:39:09
Home » Uncategorized » ประกันอัคคีภัย คุ้มครองอะไรบ้าง?\"you

ประกันอัคคีภัย คุ้มครองอะไรบ้าง?

2019/10/04

ประกันอัคคีภัย

โดยมาตรฐานคุ้มครอง 3 อย่าง

1. ไฟไหม้
2. ฟ้าผ่า
3. ระเบิด (แก๊สหุงต้ม)

อื่นๆต้องซื้อเพิ่ม

บาง package มีเพิ่มมาให้บางอย่าง


สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow