INSURANCETHAI.NET
Sun 14/04/2024 18:12:02
Home » Uncategorized » ประกันอัคคีภัย คุ้มครองอะไรบ้าง?\"you

ประกันอัคคีภัย คุ้มครองอะไรบ้าง?

2019/10/04 664👁️‍🗨️

ประกันอัคคีภัย

โดยมาตรฐานคุ้มครอง 3 อย่าง

1. ไฟไหม้
2. ฟ้าผ่า
3. ระเบิด (แก๊สหุงต้ม)

อื่นๆต้องซื้อเพิ่ม

บาง package มีเพิ่มมาให้บางอย่าง

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow