INSURANCETHAI.NET
Fri 28/01/2022 0:53:53
Home » Uncategorized » ประกันอัคคีภัย คุ้มครองอะไรบ้าง?\"you

ประกันอัคคีภัย คุ้มครองอะไรบ้าง?

2019/10/04

ประกันอัคคีภัย

โดยมาตรฐานคุ้มครอง 3 อย่าง

1. ไฟไหม้
2. ฟ้าผ่า
3. ระเบิด (แก๊สหุงต้ม)

อื่นๆต้องซื้อเพิ่ม

บาง package มีเพิ่มมาให้บางอย่าง

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow