INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 6:52:01
Home » Uncategorized » ประกันภัยกระจก\"you

ประกันภัยกระจก

2019/06/11 881👁️‍🗨️

คุ้มครอง
การแตกหักของกระจกหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของกระจกนั้นและรวมถึงค่าใช้จ่ายที่พอเหมาะซึ่งใช้ในการสร้างที่กำบัง อันเป็นผลมาจากการแตกหัก

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

การเสียรูปของกระจก
การแตกหักระหว่างถอดถอนหรือในระหว่างดัดแปลงสถานที่
การแตกหักจากสงคราม การนัดหยุดงาน
การแตกหักหรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากไฟไหม้หรือภัยที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow