INSURANCETHAI.NET
Wed 25/05/2022 20:24:53
Home » Uncategorized » ประกันภัยกระจก\"you

ประกันภัยกระจก

2019/06/11

คุ้มครอง
การแตกหักของกระจกหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของกระจกนั้นและรวมถึงค่าใช้จ่ายที่พอเหมาะซึ่งใช้ในการสร้างที่กำบัง อันเป็นผลมาจากการแตกหัก

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

การเสียรูปของกระจก
การแตกหักระหว่างถอดถอนหรือในระหว่างดัดแปลงสถานที่
การแตกหักจากสงคราม การนัดหยุดงาน
การแตกหักหรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากไฟไหม้หรือภัยที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย


insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow