INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 6:00:59
Home » โตเกียวมารีนประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลและศัลยกรรม (HS) โตเกียวมารีนประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลและศัลยกรรม (HS) โตเกียวมารีนประกันชีวิต

2010/10/06 1933👁️‍🗨️

สัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลและศัลยกรรม (HS) โตเกียวมารีนประกันชีวิต
เป็นสัญญาที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย โดยจะต้อง ซื้อแนบท้ายสัญญาหลัก ตามเงื่อนไขที่กำหนด

อายุที่รับประกัน : 1 เดือน – 60 ปี
ความคุ้มครองชีวิต
– คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เนื่องจากเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ
– สามารถเลือกความคุ้มครอง ค่าห้อง ค่าอาหารและค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลแต่ละ ระดับตามความต้องการ
– คุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการผ่าตัด ค่ายา และค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่รักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow