INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 7:37:50
Home » Uncategorized » Incoterms คืออะไร?\"you

Incoterms คืออะไร?

2019/01/29 1349👁️‍🗨️

Incoterms = International Commercial terms
เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ค้าและผู้ซื้อ  ทำให้ทั้ง 2 ฝ่าย ทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้น

Incoterms แบ่ง 11 เทอม

EXW – Exworks   

การส่งมอบแบบนี้ผู้ขายจะรับผิดชอบสินค้า ว่ามีครบหรือไม่ แตกหักตรงไหนไหม เฉพาะ ณ จุดที่ผู้ค้าวางขายสินค้าเท่านั้น เช่น หน้าร้านขาย หน้าโรงงานหรือหลายคนเรียก เทอมแบบนี้ว่า “ราคาหน้าโรงงาน”

FCA – Free Carrier

ผู้ขายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ถึงแค่สนามบินหรือศุลกากร เพื่อเตรียมส่งออกโดยเครื่องบิน หรือเรือ เมื่อสินค้าอยู่บนพาหนะที่กำลังเดินทาง ค่าใช้จ่ายด้าน ค่าส่ง และอื่นๆ จะตกเป็นภาระของผู้ซื้อ ฉะนั้นราคาของก็รวมกึงค่า Shipping โดยเครื่องบินหรือเรือไปแล้ว

FAS – Free Along Side

ไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้นทางจนถึงปากทางท่าเรือ ขนส่งหรือสนามบิน
ดังนั้นผู้ค้าจะรับผิดชอบสินค้าจนถึงปลายทางที่เป็นกาบเรือของท่าเรือ ต้นทางเท่านั้น หลังจากนั้นผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงต่างๆเอง

FOB – Free Onboard Vessel

ผู้ขายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่าง จนกระทั่งสินค้าถูกขนขึ้นไปบนเรือ หรือเครื่องบิน หลังจากที่ของออกเดินทางไปจนถึงที่หมาย ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบเอง

CFR – Cost and Freight

ผู้ขายจะรับผิดชอบค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากรปลายทางและรับผิดชอบด้านความเสี่ยงเมื่อสินค้าถึงเรือหรือเครื่องบิน ถ้าความเสี่ยงระหว่างที่เครื่องบินหรือเรือออกเดินทางผู้ขายจะไม่มีส่วนรับผิดชอบ

CIF – Cost, Insurance & Freight 

ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆในการส่งสินค้า เช่น
ค่าขนส่ง และค่าประกัน ระหว่างทางไปที่เรือ จนถึงบนเรือ ถ้าเกิดมีการเสียหายบนเรือผู้ขายต้องรับผิดชอบ แต่หน้าที่ของผู้ขายจะหมดลงเมื่อสินค้าถึงท่าเรือปลายทาง

CIP – Carriage and Insurance Paid To

ผู้ขายจะดูแลครอบคลุมไปถึง ช่วงที่ตัวแทนรับสินค้า หรือบริษัทโลจิสติกส์ที่มารับช่วงต่อ เพื่อส่งสินค้าไปถึงมือผู้ซื้ออย่างสมบูรณ์ ผู้ขายจะดูแลค่าประกันสินค้า ค่าภาษีศุลกากร และค่าขนส่ง เป็นต้น

CPT – Carriage Paid To

ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย จนถึงปลายทางที่บริษัทขนส่งมารับของ  ภาระต่างๆเหล่านี้อันได้แก่ ค่าขนส่ง ค่าประกันสินค้า จะสิ้นสุดเมื่อสินค้าถูกส่งมอบไปสู่บริษัทขนส่ง

DDU – Delivery Duty Unpaid

ให้คำนิยามของการส่งมอบสินค้าอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อสินค้าถูกขนลงจากรถบรรทุก หรือนำไปไว้ตามปลายทางที่ระบุไว้ เช่น ขนไปไว้ที่อาคารเก็บสินค้าของผู้ซื้อ ไว้ที่บ้าน ไว้ที่ทำงานของผู้ซื้อ เป็นต้น

DAP – Delivered At Place

ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบเองทุกอย่าง ยกเว้นภาษีนำเข้าในแต่ละประเทศปลายทางที่ของจะไปถึง และค่าประกันสินค้า เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด สิ่งเหล่านี้จะเป็นภาระของผู้ซื้อ

DDP – Delivered Duty Paid

ผู้ค้า ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งสินค้า ขึ้นรถ ลงเรือ ขนขึ้นเครื่องบิน ค่าประกันสินค้า ค่าศุลกากร ทุกสิ่งอย่างผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งนั้น มักพบบ่อยกับ Market Place อย่าง Amazon

เวลาซื้อก็ ดูนโยบายการส่งสินค้าของแต่ละเจ้า ว่ารับได้หรือไม่
ธุรกิจ E-Commerce มักจะใช้นโยบายแบบ DAP และ DDP

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow