INSURANCETHAI.NET
Mon 15/07/2024 15:01:10
Home » ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) มิตรแท้ประกันภัย » ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล – มิตรแท้ประกันภัย\"you

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล – มิตรแท้ประกันภัย

2013/09/29 1284👁️‍🗨️

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล คือ การประกันภัย ประเภทหนึ่งที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่า จะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกมากระทบร่างกาย โดยฉับพลัน และทำให้เกิดการ สูญเสียชีวิต, อวัยวะ, สายตา, ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาล

ใบคำขอเอาประกันภัยอุบติเหตุส่วนบุคคล

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow