INSURANCETHAI.NET
Mon 30/11/2020 2:50:41
Home » ทิพยประกันภัย ประกันรถยนต์(สินค้า) » ประกันภัยรถยนต์ประเภท2 – ทิพยประกันภัย\"you

ประกันภัยรถยนต์ประเภท2 – ทิพยประกันภัย

2013/07/15

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 คล้ายกับการประกันรถยนต์ประเภท 1
แต่จะต่างกันที่การประกันรถยนต์ประเภท 2 จะไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถผู้เอาประกัน
โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองตามความคุ้มครองดังนี้
– คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย
– คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
– คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
– ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่

เงื่อนไขการคุ้มครองจำนวนจำกัดความรับผิดชอบ ประเภท 2 แบ่งตามประเภทรถ
motor2-dhipaya
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow