INSURANCETHAI.NET
Mon 19/04/2021 7:02:19
Home » ทิพยประกันภัย ประกันรถยนต์(สินค้า) » ประกันภัยรถยนต์ประเภท2 – ทิพยประกันภัย\"you

ประกันภัยรถยนต์ประเภท2 – ทิพยประกันภัย

2013/07/15

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 คล้ายกับการประกันรถยนต์ประเภท 1
แต่จะต่างกันที่การประกันรถยนต์ประเภท 2 จะไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถผู้เอาประกัน
โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองตามความคุ้มครองดังนี้
– คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย
– คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
– คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
– ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่

เงื่อนไขการคุ้มครองจำนวนจำกัดความรับผิดชอบ ประเภท 2 แบ่งตามประเภทรถ
motor2-dhipaya
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

🦠 ไวรัสโคโรน่า กดเลือกดูแผนประกัน 😷up arrow