INSURANCETHAI.NET
Thu 30/05/2024 11:00:14
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันรถยนต์(สินค้า) » ประกันภัยรถยนต์ 3+ Sure Flood – กรุงเทพประกันภัย\"you

ประกันภัยรถยนต์ 3+ Sure Flood – กรุงเทพประกันภัย

2010/10/03 1666👁️‍🗨️

ความคุ้มครอง ประกันรถยนต์ 3+ Sure Flood

motor3-sure-flood-bki

หมายเหตุ :
เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมภาษีอากรแล้ว
เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน กรุณาตรวจสอบทุนฯ และเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของท่านกับเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนจำหน่ายของกรุงเทพประกันภัย
รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
เงื่อนไขความคุ้มครอง

คุ้มครองตัวรถเอาประกันภัยเมื่อคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก
ค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 ในกรณีที่เป็นฝ่ายผิด
รถที่รับประกันภัย

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
อายุรถไม่เกิน 10 ปี
รถที่รับประกันภัย เช่น Ford Escape, Ranger, Honda Accord,City, Civic, CRV, Jazz, Isuzu D Max, Mu7, Mazda3, Mitsubishi Lancer, Triton, Nissan Navara, Teana, Tiida,Toyota Altis, Avanza. Camry,Fortuner, Innova, Vigo, Vios, Wish, Yaris ฯลฯ
up arrow