INSURANCETHAI.NET
Sat 24/10/2020 22:01:00
Home » โตเกียวมารีนประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB) โตเกียวมารีนประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB) โตเกียวมารีนประกันชีวิต

2010/10/06

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB) โตเกียวมารีนประกันชีวิต
เป็นสัญญาที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย โดยจะต้อง ซื้อแนบท้ายสัญญาหลัก ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ระยะเวลาคุ้มครอง : เท่ากับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุที่แนบอยู่
ความคุ้มครองชีวิต : คุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย โดยบริษัทจะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยในอนาคตของ กรมธรรม์หลัก ในกรณีที่ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง
เหมาะสำหรับ : ผู้ปกครองที่ชำระเบี้ยให้กับบุตรหลาน
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow