INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 12:22:13
Home » ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ » Products Liability Insurance – ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์\"you

Products Liability Insurance – ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์

2014/01/06 1226👁️‍🗨️

หากผลิตภัณฑ์สินค้าเป็นสาเหตุที่ทำให้บุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บ หรือ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย คุณอาจจะต้องรับผิดตามกฎหมายในสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศที่ผลิตภัณฑ์ของท่านได้ถูกซื้อไป บางครั้งสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายนั้นอาจจะไม่ได้เกิดมาจากการผลิตเพียงอย่างเดียว การติดฉลาก การบรรจุ คำแนะนำการใช้งาน การติดตั้ง การบริการและส่วนประกอบอื่นๆของผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสาเหตุของการเคลมได้เช่นเดียวกัน
เมื่อผลิตภัณฑ์สินค้าของคุณเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียหรือเสียหาย ไม่ใช่เพียงแค่บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นๆที่มีอัตราการฟ้องร้องสูงจะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ทุกคนทั่วโลกที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของท่านก็สามารถที่จะสามารถฟ้องร้องผู้ผลิตได้แม้แต่ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สินค้านั้นๆก็อาจจะถูกฟ้องร้องด้วย “กรมธรรม์ความรับผิดตามกฎหมายต่อผลิตภัณฑ์สินค้า” จะชดใช้ให้คุณสำหรับค่าเสียหายที่ศาลสั่งให้ชำระให้แก่คู่กรณี “กรมธรรม์ความรับผิดตามกฎหมายต่อผลิตภัณฑ์สินค้า” ชดใช้ให้แก่ท่านสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นในการต่อสู้คดี ซึ่งค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นจำนวนที่สูงมาก

ทำไมผู้ผลิตสินค้าจึงควรเอาประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์?

ความเสี่ยงภัยในอนาคต(Uncertain Future)
การเปลี่ยนแปลงของของระบบกฏหมาย(Consumer Protection Law)
ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคที่สูงขึ้น(Consumer Awareness)
ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี(Defense Costs)
การดำเนินคดีในลักษณะที่ผู้เสียหายรวมตัวกันฟ้องร้องคดี(Class Action)
ความรับผิดในระยะยาว(Long-tail Liability)
สภาพบังคับที่จำเป็นต้องมีประกันภัย(Forced Purchase Insurance)
ความเสี่ยงภัยในอนาคต(Uncertain Future)
แม้ผู้ผลิตจะมีระบบการจัดการความเสี่ยงภัย หรือ ระบบการควบคุมมาตรฐานดีเพียงใด ความผิดพลาดในการผลิตก็อาจเกิดขึ้นได้
การเปลี่ยนแปลงของของระบบกฏหมาย(Consumer Protection Law)
แนวโน้มของการปฏิรูปกฏหมายทั่วภาคพื้นเอเซียแปซิฟิกเกี่ยวกับความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์มุ่งไปสู่แนวความคิดความรับผิดอย่างเคร่งครัด(Strict Liability) ซึ่งเป็นไปในแนวเดียวกับที่ใช้อยู่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป เป็นการส่งสัญญาณของการดำเนินคดีที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคที่สูงขึ้น(Consumer Awareness)
ผู้บริโภคทั่วโลกเริ่มหันมาสนใจในสิทธิของตนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการฟ้องน้องคดีต่อผู้ผลิต(Manufacturer) และผู้แทนจำหน่ายต่างๆ(Distribution Chain)
ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี(Defense Costs)
จะตกอยู่กับผู้ผลิตสินค้าเสมอ แม้ผู้ผลิตสินค้าจะพิสูจน์ได้ว่าตนเองไม่ควรต้องรับผิด ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการสอบสวนข้อเท็จจริงและต่อสู้คดีซึ่งมักไม่สามารถเรียกคืนได้ เนื่องจากการฟ้องผู้บริโภคส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายทางด้านการตลาดอย่างรุนแรง
การดำเนินคดีในลักษณะที่ผู้เสียหายรวมตัวกันฟ้องร้องคดี(Class Action)
ได้ส่งผลกระทบกับการประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริษัทกฏหมายระหว่างประเทศต่างๆมักจะเสนอให้ผู้เสียหายเข้ามาเป็นโจทก์ฟ้องคดีรวมกันโดยมอบหมายให้ดีบริษัทกฏหมายดำเนินคดีโดยปราศจากค่าใช้จ่าย
ความรับผิดในระยะยาว(Long-tail Liability)
ความซับซ้อนในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับความรับผิดในผลิตภัณฑ์ ทำให้ระบบการรับฟังพยานหลีกฐานและการดำเนินคดีในศาล อาจต้องดำเนินเป็นระยะเวลายาวนาน เช่น ผู้ผลิตสินค้าไฟฟ้ารายหนึ่งในนประเทศญี่ปุ่นต้องรับผิดในกรณีกระแสไฟฟ้าทำให้เกิดอันตรายทางสมองแก่เด็กอายุ2ปี ผู้ปกครองได้ดำเนินคดีบนพื้นฐานที่ว่าไม่มีการติดคำเตือนบนผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องต่อสู้คดีกันในศาลนิวยอร์คถึง10ปี และสุดท้ายได้ประนีประนอมกันเป็นเงิน27ล้านเหรียญสหรัฐ
สภาพบังคับที่จำเป็นต้องมีประกันภัย(Forced Purchase Insurance)
ในการส่งสินค้าไปจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรือสหภาพยุโรป ฯลฯ ผู้ซื้อสินค้ามักกำหนดเป็นเงื่อนไข ในสัญญาขายให้ผู้ขาย(ผู้ส่งออก) ทำประกันภัยเพื่อเป็นการคุ้มครองตัวเองในกรณีที่ต้องรับผิดเนื่องจากผลิตภัณฑ์

กรณีศึกษา
*เยลลีติดคอเด็กจ่ายค่าสินไหมกว่าUS$121.9Million
*เครื่องปรับอากาศเป็นต้นเหตุเพลิงไหม้คร่าชีวิตเด็กอายุ9ขวบ เป็นเพราะลดต้นทุนการผลิต ใช้พลาสติกแทนซิลเวอร์ สำหรับโครงสร้างของคอมเพรสเซอร์ซึ่งติดไฟได้ง่ายกว่า
จุดเด่นของประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทนิวแฮมเชอร์ อินชัวรันส์
อาณาเขตความคุ้มครอง สามารถให้ความคุ้มครอง สามารถให้ความคุ้มครอง ทั่วโลก ทั้งทางภูมิศาสตร์ซึ่งหมายถึงประเทศต่างๆซึ่งผู้ผลิต(ผู้เอาประกันภัย)ได้จัดส่งสินค้าไปจำหน่าย และภายใต้อำนาจกฏหมายของประเทศเหล่านั้น เพื่อให้สอดคล้อองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจไร้พรมแดน

ความสามารถในการรับประกันภัย วงเงินความรับผิดสูงสุดต่อกรมธรรม์สูงถึง50ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 2,000 ล้านบาท

เครือข่ายผู้ชำนาญพิเศษในการจัดการกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งการต่อสู้คดีความไม่ว่าจะเป็นการฟ้องร้องโดยผู้เสียหายแต่ละบุคคลหรือการฟ้องคดีแทน(Class Action) ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายปี และค่าใช้จ่ายมหาศาล โดยเฉพาะในประเทศที่มีการปกป้องสิทธิของผู้บริโภคอย่างรุนแรง เช่น อเมริกา แคนาดา หรือสหภาพยุโรป

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow