INSURANCETHAI.NET
Wed 25/11/2020 21:40:06
Home » ธนชาตประกันภัย ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ » การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ – ธนชาตประกันภัย\"you

การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ – ธนชาตประกันภัย

2012/07/08

การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability)

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย ผู้ส่งออก และผู้ค้าปลีกต้องคำนึงถึง
คือความปลอดภัยของสินค้าของตน

หากมีกรณีสินค้ามีปัญหาและต้องเรียกคืน ซึ่งในปัจจุบันกฎหมายในประเทศไทยและต่างประเทศ มีการเพิ่มข้อบังคับความรับผิดอันเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพและความปลอดภัยของ สินค้า ดังนั้นการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์คือแนวทางการป้องกัน และลดความเสี่ยงในกรณีดังกล่าวได้
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow