INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 4:53:10
Home » ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ » การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์\"you

การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์

2019/01/25 882👁️‍🗨️

การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ หรือ การประกันภัยความรับผิดต่อสินค้า หรือ การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance)

การจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า สิ่งสำคัญในการปกป้องธุรกิจของคุณจากการเรียกร้องความเสียหาย หรือ การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คือ การจัดทำ ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ แล้วโอนความเสี่ยงภัยนั้นให้กับบริษัทประกันภัย

ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของธุรกิจ เพื่อความคุ้มครองโดยสมบูรณ์อาจรวมถึง การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ และ การประกันการชดใช้ค่าเสียหายจากมืออาชีพ

การประกันภัยความรับผิดต่อสินค้าคืออะไร?

การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์หรือ ประกันความรับผิดสินค้า โดยทั่วไปมักจะรวมอยู่ในนโยบาย ประกันความรับผิดสาธารณะ ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับมืออาชีพที่จัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าหรือให้กับประชาชนทั่วไป

การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ ป้องกันการเรียกร้องค่าเสียหายส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่ขาย หรือ จัดจำหน่าย ผ่านทางธุรกิจของคุณ มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องธุรกิจของคุณ โดยมั่นใจว่าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้คุณไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย โดยบริษัทประกันภัยจะเข้าไปรับผิดชอบค่าเสียหาย ตามเงื่อนไขและวงเงินที่ได้ทำไว้

จำเป็น ต้องทำประกันความรับผิดต่อสินค้า หรือไม่?

ให้ทำประกันความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจใดๆ ที่จัดหาผลิตภัณฑ์ แม้ผลิตภัณฑ์จะมีความปลอดภัย แต่ก็มีโอกาสเกิดความผิดพลาดและอุบัติเหตุเกิดขึ้นเสมอ การเรียกร้องการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ (หรือความล้มเหลว ผิดพลาดของผลิตภัณฑ์) อาจมีราคาแพงอย่างมากมายมหาศาลถึงขนาดล้มละลายเลยก็ได้ จึงต้องคิดให้รอบคอบ และแม้ว่าในบางครั้ง คุณอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายผิด แต่คุณยังอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายทางกฎหมายจำนวนมาก

การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ปกป้องธุรกิจของคุณ โดยให้ความคุ้มครองการเรียกร้องดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันตัว ดังนั้นคุณสามารถดำเนินธุรกิจการงานของคุณได้อย่างมั่นใจ รู้ว่าธุรกิจได้รับการป้องกันความเสี่ยงภัย สำหรับความผิดพลาดที่อาจะเกิดขึ้น

ครอบคลุมทุกสิ่งที่จำเป็น

• ความเสียหายที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่คุณจัดหา
• การบาดเจ็บที่เกิดจากอุปกรณ์ที่คุณจัดหา
• การเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหาร/เครื่องดื่ม/ยา ที่คุณจัดหา

สิ่งสำคัญคือต้องเลือกนโยบายการประกันความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องธุรกิจของคุณในกรณีที่คุณจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ทำงานผิดพลาดล้มเหลวหรือก่อให้เกิดอันตราย

ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ ที่คุณทำไว้ สามารถมั่นใจได้ว่า ได้รับการปกป้องจากสถานการณ์ที่หลากหลาย เช่น

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow