INSURANCETHAI.NET
Fri 21/01/2022 4:07:44
Home » ประกันรถยนต์(สินค้า) วิริยะประกันภัย » วิริยะประกันภัย\"you

วิริยะประกันภัย

2015/08/20

ประกันภัยรถยนต์

viriyah-insurance-motor

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้บริการคุ้มครองรถยนต์ของท่าน 5 ประเภท ดังนี้ คือ

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้บริการคุ้มครองรถยนต์ของท่าน 5 ประเภท ดังนี้ คือ

กรมธรรม์ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองมากที่สุด

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

* ในกรณีได้รับส่วนลดประวัติดี สามารถรับส่วนลดโดยมีหลักฐานประวัติดีแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งงาน

กรมธรรม์ประเภท 2 ให้ความคุ้มครองรองลงมาจากประเภทที่ 1

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

กรมธรรม์ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3

กรมธรรม์ประเภท 4 ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 • รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

จ่ายเพิ่มอีกนิด จาก พ.ร.บ. คุ้มครองคุ้มค่ากว่าเยอะ
จ่ายค่าเสียหายของทรัพย์สินผู้อื่นแทนท่าน
100,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

เพียงจ่ายเพิ่มอีกนิดจาก พ.ร.บ. จะได้รับความคุ้มครองรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 4

กรมธรรม์ประเภท 5 แบบคุ้มครองเฉพาะภัย

แบบ 2+

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

* กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายผิดจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกต่อความเสียของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย ไม่เกิน 2,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 5

2+

2+  EXTRA

แบบ 3+

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 5

3+

3+ EXTRA

2490 3 กุมภาพันธ์
บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทครั้งแรกภายใต้ชื่อ “บริษัท อาเซียพาณิชยการ จำกัด” ทุน
จดทะเบียน 5 ล้านบาท ให้บริการรับประกันวินาศภัยในเบื้องต้นเฉพาะการประกันอัคคีภัยและการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

2517 14 มกราคม เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท อาเซียพาณิชย์การประกันภัย จำกัด

2522 16 มกราคม
ขยายธุรกิจไปสู่การรับประกันภัยรถยนต์และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ประชาชนและสังคมไทย โดยบริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทวิริยะพานิช ประกันภัย จำกัด

2525 22 กุมภาพันธ์ เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

2530
ครองส่วนแบ่งตลาดประกันภัยรถยนต์อันดับ 1 เป็นครั้งแรก และยังคงรักษาอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่องกระทั่งปัจจุบัน

2535
ตลาดประกันวินาศภัย ครองส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัย รวมทุกประเภทเป็นอันดับ 1 และยังคงรักษาความเป็นที่หนึ่งมาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน

2553 ปีแรกที่บริษัทฯ สามารถสร้างเบี้ยประกันภัยรับตรงก้าวขึ้นสู่หลัก 20,000 ล้านบาท

2555 1 มิถุนายน
จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อ “บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

2556 เป็นปีที่บริษัทฯ สามารถสร้างเบี้ยประกันภัยรับตรงก้าวขึ้นสู่หลัก 30,000 ล้านบาท

ปัจจุบัน
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มูลค่าเบื้ยประกันภัยรับในปี 2556 ที่สูงถึง 33,983.11 ล้านบาท และครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 22

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow