INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 15:48:44
Home » ประกันรถยนต์(สินค้า) วิริยะประกันภัย » วิริยะประกันภัย\"you

วิริยะประกันภัย

2015/08/20 6967👁️‍🗨️

ประกันภัยรถยนต์

viriyah-insurance-motor

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้บริการคุ้มครองรถยนต์ของท่าน 5 ประเภท ดังนี้ คือ

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้บริการคุ้มครองรถยนต์ของท่าน 5 ประเภท ดังนี้ คือ

กรมธรรม์ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองมากที่สุด

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

* ในกรณีได้รับส่วนลดประวัติดี สามารถรับส่วนลดโดยมีหลักฐานประวัติดีแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งงาน

กรมธรรม์ประเภท 2 ให้ความคุ้มครองรองลงมาจากประเภทที่ 1

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

กรมธรรม์ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3

กรมธรรม์ประเภท 4 ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 • รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

จ่ายเพิ่มอีกนิด จาก พ.ร.บ. คุ้มครองคุ้มค่ากว่าเยอะ
จ่ายค่าเสียหายของทรัพย์สินผู้อื่นแทนท่าน
100,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

เพียงจ่ายเพิ่มอีกนิดจาก พ.ร.บ. จะได้รับความคุ้มครองรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 4

กรมธรรม์ประเภท 5 แบบคุ้มครองเฉพาะภัย

แบบ 2+

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

* กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายผิดจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกต่อความเสียของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย ไม่เกิน 2,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 5

2+

2+  EXTRA

แบบ 3+

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 5

3+

3+ EXTRA

2490 3 กุมภาพันธ์
บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทครั้งแรกภายใต้ชื่อ “บริษัท อาเซียพาณิชยการ จำกัด” ทุน
จดทะเบียน 5 ล้านบาท ให้บริการรับประกันวินาศภัยในเบื้องต้นเฉพาะการประกันอัคคีภัยและการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

2517 14 มกราคม เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท อาเซียพาณิชย์การประกันภัย จำกัด

2522 16 มกราคม
ขยายธุรกิจไปสู่การรับประกันภัยรถยนต์และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ประชาชนและสังคมไทย โดยบริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทวิริยะพานิช ประกันภัย จำกัด

2525 22 กุมภาพันธ์ เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

2530
ครองส่วนแบ่งตลาดประกันภัยรถยนต์อันดับ 1 เป็นครั้งแรก และยังคงรักษาอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่องกระทั่งปัจจุบัน

2535
ตลาดประกันวินาศภัย ครองส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัย รวมทุกประเภทเป็นอันดับ 1 และยังคงรักษาความเป็นที่หนึ่งมาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน

2553 ปีแรกที่บริษัทฯ สามารถสร้างเบี้ยประกันภัยรับตรงก้าวขึ้นสู่หลัก 20,000 ล้านบาท

2555 1 มิถุนายน
จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อ “บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

2556 เป็นปีที่บริษัทฯ สามารถสร้างเบี้ยประกันภัยรับตรงก้าวขึ้นสู่หลัก 30,000 ล้านบาท

ปัจจุบัน
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มูลค่าเบื้ยประกันภัยรับในปี 2556 ที่สูงถึง 33,983.11 ล้านบาท และครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 22


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow