INSURANCETHAI.NET
Fri 19/07/2024 19:00:45
Home » Uncategorized » การประกันภัยทางวิศวกรรม\"you

การประกันภัยทางวิศวกรรม

2022/10/31 94017👁️‍🗨️

การประกันภัยทางวิศวกรรม มีกรมธรรม์ต่างๆให้ความคุ้มครองแยกไปตามแต่ละหมวด เช่น

การประกันการปฎิบัติงานตามสัญญา
คือ การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากการปฏิบัติงานและยังผลให้ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สิน และ/หรือความบาดเจ็บทางร่างกาย การประกันภัยประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้รับเหมางานก่อสร้างต่าง ๆ

การประกันภัยเครื่องจักร
คือ การประกันภัยที่ให้ควมคุ้มครองต่อเครื่องจักรหลังการติดตั้งโดยสมบูรณ์แล้ว กรณีเครื่องจักรนั้น เสียหายหรือบุบสลายโดยไม่คาดไว้ล่วงหน้าได้

การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ
คือ ความเสียหายของหม้อกำเนิดไอน้ำ และถังอัดความดัน อันเนื่องมาจากการระเบิด หรือการยุบแฟบ

การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็คโทรนิค
คือ ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากสาเหตุจาก อัคคีภัย ฟ้าผ่า น้ำท่วม ความชื้น ภัยเปียกน้ำ ความเสียหายจากการดับเพลิง

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow