INSURANCETHAI.NET
Thu 30/05/2024 13:12:26
Home » ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เจนเนอราลี่ประกันภัย(ไทยแลนด์) » GenMarine generali\"you

GenMarine generali

2010/09/23 1132👁️‍🗨️

GenMarine เจนเนอราลี่ประกันภัย(ไทยแลนด์)
การประกันภัยทางทะเลและขนส่งสินค้า
ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าระหว่างทำการขนส่งจากต้นทางถึงปลาย ทาง ภัยต่างๆที่เกิดขึ้น เช่นภัยธรรมชาติ ภัยจากการเดินเรือ ภัยจากอัคคีภัย ฯลฯ จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของสินค้า หากสินค้าที่ทำประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัยที่ได้เอาประกันไว้

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำเข้า (Importer)
1. สามารถเลือกบริษัทประกันภัยที่ท่านให้ความเชื่อถือ หรือรู้จักคุ้นเคยก่อให้เกิดความมั่นใจในการบริการ ตัดปัญหาเรื่อง ความล่าช้าในการจ่ายสินไหม
2. สามารถต่อรองเงื่อนไขความคุ้มครองในอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ำกว่าหรือทัดเทียมกัน
3. ลดภาษีนำเข้า (กรมศุลกากรได้กำหนดการคิดภาษีจากราคา(C.I.F)
4. เป็นการช่วยชาติ เพื่อมิให้เงินตราไหลออกนอกประเทศ

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ส่งออก (Exporter)
1. ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของท่านที่อยู่ต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมการบริการเพื่อให้เกิดความประทับใจ ก่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจของท่านในอนาคต
2. เป็นการช่วยชาติ เพื่อมิให้เงินตราไหลออกนอกประเทศ

สินค้าที่ทำประกันภัยได้
คือ สินค้าทุกชนิดที่ผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสีย (Insurable Interest) ในการสูญเสียหรือเสียหายของสินค้านั้น เช่น เครื่องจักร สินค้าอุปโภคบริโภค วัตถุดิบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ

การกำหนดทุนประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยและบริษัทฯ จะพิจารณาตกลงเรื่องทุนประกันในขณะที่ทำสัญญาประกันภัย หรือก่อนการขนส่ง โดยกำหนดทุนประกันภัยพื้นฐาน ดังนี้
สำหรับสินค้าส่งออก กำหนดทุนประกันภัยพื้นฐานเป็น 110% ของราคา CIF
สำหรับสินค้านำเข้า กำหนดทุนประกันภัยพื้นฐานเป็น 110% ของราคา C&F และ 115% ของราคา FOB

เอกสารที่ใช้ในการแจ้งประกันภัยทางทะเลหรือทางอากาศ
* Invoice
* Bill of Lading or Air Waybill
* Packing List
* Letter of Credit

ความคุ้มครองInstitute Cargo
การสูญเสียหรือความเสียหายของวัตถุที่เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นจากA
B
C
อัคคีภัยภัยระเบิดokokok
เรือจม เกยตื้น เรือล่ม เรือชนกันokokok
ยานพาหนะบนบกพลิกคว่ำหรือตกรางokokok
การขนส่งสินค้าลงที่ท่าระหว่างทางซึ่งใช้หลบภัยokokok
การเสียสละในความเสียหายร่วมกัน (GA)okokok
การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัยokokok
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสียหายokokok
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่าokok
สินค้าถูกคลื่นซัดตกทะเลokok
สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อที่เกิดขึ้นขณะขนขึ้นหรือลงจากเรือ หรือระหว่างถ่ายลำสับเปลี่ยนokok
สินค้า เปียกเนื่องจากน้ำทะเล หรือน้ำในแม่น้ำเข้าสู่ระวางเรือ หรือเข้าตู้คอนเทนเนอร์
หรือน้ำในแม่น้ำท่วมเข้าสถานที่เก็บสินค้า (ไม่รวมน้ำฝน)
okok
เปียกน้ำฝนok
การกระทำด้วยความมุ่งร้ายของบุคคลอื่นok
การปล้นโดยโจรสลัดok
ถูกลักขโมยok
อุบัติเหตุอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายดังกล่าวข้างต้น เช่น แตกหัก ฉีก ขาด เปื้อน ภาชนะบุบสลาย ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งok
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow